Översikt
·
Offert

Arbete på väg nivå 1 och 2

Kursen är ett krav för dig som är fordonsförare och maskinförare av mobila arbetsmaskiner, eller utför ett arbete med fordon/mobila arbetsmaskiner på arbetsplatsen.

Utbildning i arbete på väg för dig som jobbar på eller vid en väg

Som vägarbetare eller chaufför har du ett fritt, bra och viktigt arbete men det kan även vara farligt.
Du är säkerligen både skickligare och kunnigare än de flesta trafikanter. Tyvärr är inte alla medtrafikanter lika uppmärksamma.

Bakom de flesta olyckor ligger mänskliga fel. Några av de viktigaste riskfaktorerna är:
• ouppmärksamhet
• för hög hastighet
• slarv med bilbälte
• droger
• trötthet
• låg ålder
• liten körvana

Krav för arbete på väg

Arbete på väg
”Personer som arbetar i en entreprenad som är upphandlad enligt TRVK APV och TRVR APV ska ha kompetens nivå 1, 2 eller 3. Nivå 1 är lägsta kompetensnivån. Alla som vistas inom ett vägarbetsområde måste ha kompetens nivå 1. Nivå 1 gäller från första timmen.”

Kursbeskrivning och målgrupp för arbete på väg nivå 1 och 2

I denna kurs går vi igenom både nivå 1 och 2
Kursen är ett krav för dig som är fordonsförare och maskinförare av mobila arbetsmaskiner, eller utför ett arbete med fordon/mobila arbetsmaskiner på arbetsplatsen.
Grundkrav för att senare utbilda sig till utmärkningsansvarig, nivå 3A samt vakt och lots nivå 3B.

 • Nivå 1: Kompetenskrav för all personal som ska utföra vägarbete där Trafikverket är beställare. V3 – principen ingår som en del av utbildningen.
 • Nivå 2: Kompetenskrav för förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service- och arbetsfordon.

Innehåll arbete på väg nivå 1

 • Personlig skyddsutrustning
 • Skyddsanordningar
 • Eget ansvar och egen riskbedömning
 • Rättigheter, skyldigheter och ansvarsfördelning på vägarbetsplatsen
 • Definitioner på de olika zonindelningarna på en arbetsplats
 • Trafikantbeteende
 • V3-principen. Varna, Vägleda, Värna
 • Hastighet och krockvåld
 • Information om arbetsmiljölagen och dess föreskrifter
 • Trafikverkets, trafikingenjören och projektledarens roll i objektet
 • Arbetsgivarens roll i objektet

Innehåll arbete på väg nivå 2

 • Allmänt om vägarbeten
 • Riskanalys
 • Vägmärken tillåtna på fordon samt krav på storlekar
 • Skyddsanordningar tillåtna på fordon, dess funktion och handhavande
 • Lyktor på fordon
 • Arbete från arbetsplattform
 • Grundläggande bestämmelser i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • Regler för förare av väghållningsfordon
 • Fordons placering på väg
 • Förare av fordon med skyddsfunktion på motorvägar.
 • Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete.
 • Arbetsmetoder
 • Eget behov av anpassning efter de arbetsuppgifter som ska genomföras

 

Kursfakta

Förkunskap
Ingen förkunskap krävs

Intyg
Kursdeltagarna erhåller kursmaterial samt intyg efter godkänt resultat.
Vi har även möjlighet att registrera denna kurs i ID06.

Tid
1 dag

Plats
Kursen lanseras som webbkurs hösten 2019.

Kursanmälan

Vill du boka en utbildning så gör en intresseanmälan via e-post eller ring till oss!

Offertförfrågan