Översikt
·
Offert

Arbete på väg nivå 3A

Utbildning i arbete på väg nivå 3A

Kursen arbete på väg (APV) nivå 3A följer Trafikverkets kompetenskrav enligt TRVK/TRVR APV.

Målgrupp

Denna kurs vänder sig till personal med ansvar för vägmärken och anordningar på en fast vägarbetsplats eller gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten.
Utmärkningsansvarig kan vara vägarbetare, ansvarig arbetsledare, platschef, projektledare och byggledare.
Personal som ingår inom BAS-P och BAS-U:s ansvarsområde med ett ansvarsåtagande ska ha kompetens enligt nivå 3A.
Personal som upprättar trafikanordningsplaner ska även ha denna utbildning.

 

Kursbeskrivning för arbete på väg nivå 3A

Efter denna utbildningsnivå är man behörig att göra utmärkning på en fast vägarbetsplats samt att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten.

Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna:
Utforma, utmärka och underhålla en säker vägarbetsplats. Identifiera risker och hitta lösningar för arbetsplatsens personal och även för trafikanterna.
Veta vilka lagar, förordningar och föreskrifter som styr och reglerar arbetet på vägen.
Upprätta och känna till hur man ansöker om en trafikanordningsplan (FIFA)

Innehåll arbete på väg nivå 3A

 • Fördjupning om vägarbeten
 • Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter
 • Skyddsanordningar, dess funktion och handhavande
 • Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter
 • Arbetsmiljöplan
 • Trafikverkets styrande dokument
 • Transportstyrelsens styrande dokument
 • V3-principen varna, vägleda, värna
 • Objektanpassa TA-planer
 • Trafikförordningen
 • Övriga lagar och bestämmelser man kan beröras av
 • Information till TC, 3:e man osv.
 • Framkomlighet, säkerhet och information för trafikanterna
 • Arbetsmiljöverkets väglednings PM 2005
 • Arbetsmetoder
 • Eget behov anpassat efter arbetsuppgifter som ska genomföras

Kursfakta

Förkunskap
Kompetens Arbete på väg Nivå 2 enligt Trafikverkets kompetenskrav i TRVK/TRVR APV.

Intyg
Kursdeltagarna erhåller kursmaterial samt intyg efter godkänt resultat.
Vi har även möjlighet att registrera denna kurs i ID06.

Tid
2 dagar

Anmälan

Fyll i offertförfrågan eller kontakta oss

Kursanmälan

Vill du boka en utbildning så gör en intresseanmälan via e-post eller ring till oss!

Offertförfrågan