Översikt
·
Offert

Utbildning i arbete på väg nivå 3B

Utbildning för personal som utför vakt eller lotsarbete vid vägarbeten där Trafikverket är väghållare

Kursen arbete på väg (APV) nivå 3B följer Trafikverkets kompetenskrav enligt TRVK/TRVR APV.

Målgrupp

Personal som utför vakt eller lotsarbete vid vägarbeten där Trafikverket är väghållare.Utbildningen följer Trafikverkets kompetenskrav enligt TRVK/TRVR APV.
Kursdeltagarna får kursmaterial och intyg efter godkänt kunskapstest.
Utbildningen kan anpassas efter era specifika behov.

Förkunskap

Kompetens Nivå 2: Arbete på väg enligt Trafikverkets krav i TRVK/TRVR Apv och inneha B-körkort samt ha praktisk erfarenhet från vägarbete.

Kursbeskrivning för arbete på väg nivå 3A

Efter denna utbildningsnivå är man behörig att göra utmärkning på en fast vägarbetsplats samt att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten.

Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna:
Utforma, utmärka och underhålla en säker vägarbetsplats. Identifiera risker och hitta lösningar för arbetsplatsens personal och även för trafikanterna.
Veta vilka lagar, förordningar och föreskrifter som styr och reglerar arbetet på vägen.
Upprätta och känna till hur man ansöker om en trafikanordningsplan (FIFA)

Innehåll arbete på väg nivå 3B

Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna och förstå:

  • Vilken utrustning en vakt ska använda
  • Vilka tecken som vakten får använda
  • Hur man anordnar en postplats där trafikanter närmar sig
  • Vilka skyddsanordningar som man kan använda
  • Agerar på ett informativt och korrekt sätt
  • Hur lotsning genom och förbi arbetsplatsen utförs
  • Hur signalanläggning sköts
  • Tömningstider i förhållande till trafiken
  • Hur man planerar och utför dubbellotsning
  • Praktisk övning i vakt/Lots uppträdande

Intyg

Kursdeltagarna erhåller kursmaterial samt intyg efter godkänt resultat.
Vi har även möjlighet att registrera denna kurs i ID06.

Kursfakta

Förkunskap
Kompetens Arbete på väg Nivå 2 enligt Trafikverkets kompetenskrav i TRVK/TRVR APV.

Intyg
Kursdeltagarna erhåller kursmaterial samt intyg efter godkänt resultat.
Vi har även möjlighet att registrera denna kurs i ID06.

Tid
2 dagar

Anmälan

Fyll i offertförfrågan eller kontakta oss

Kursanmälan

Vill du boka en utbildning så gör en intresseanmälan via e-post eller ring till oss!

Offertförfrågan