Översikt
·
Offert

Fallskyddsutbildning

Arbetar du från höjd där fallhöjden överstiger 2 meter? Då behöver du denna utbildning i fallskydd!

Utbildning i fallskydd

Alla anställda som arbetar på höjd över 2 meter måste ha tillräckliga kunskaper om hur och vilken typ av utrustning som ska användas.
Fallskydd skall användas när fallhöjden överstiger 2 meter (AFS 1999:3) eller när riskanalysen påvisar att så behövs oavsett höjden.

Innehåll i kursen fallskydd

  • Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller
  • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
  • Fallskyddssystem
  • Förankring
  • Ergonomi
  • Skötsel
  • Kontroll
  • Daglig tillsyn

Utbildningsbevis fallskydd

Utbildningsbevis får du på kursen.

id06

Brandfast kan även registrera din utbildning i ID06!

Förkunskaper

Deltagaren måste ha god förståelse för det svenska språket. Inga övriga förkunskaper krävs.

Vad säger lagen om fallskydd?

Arbetsgivaren är skyldig, enligt Arbetsmiljölagen 2 kap, 4 §, 7 §, att informera sina arbetstagare om de riskerna som finns på arbetsplatsen. Vidare ansvarar arbetsgivaren för att arbetstagarna har den utbildning och utrustning som behövs för att genomföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt.

AFS 1981:14. 7 § Skyddsanordning mot fall skall vara dimensionerad för den belastning den kan antas bli
utsatt för. Särskild uppmärksamhet ägnas därvid åt förekommande infästningar.
Skyddsanordning skall kontrolleras regelbundet och underhållas väl. Vid kontroll skall bl a
tillses att materialet inte skadats

AFS 1999:3. 56 a § Vid arbeten med fallrisker ska bestämmelserna i …och övriga tillämpliga
regler följas. Om fallskyddet inte uppfyller den miniminivå som finns beskriven i 60 a § kan
sanktionsavgift påföras. 

Anmälan

Anmäld dig till våra öppna kursdatum eller fyll i en offertförfrågan om ni vill ha en egen anpassad utbildning.
Det går även bra att kontakta oss via e-post eller telefon!

Kursanmälan

Vill du boka en utbildning så gör en intresseanmälan via e-post eller ring till oss!

Offertförfrågan