Härdplast kurs

Härdplast E-Learning

Från 2015 ställer Arbetsmiljöverket utbildningskrav på att de som leder eller arbetar med allergiframkallande kemiska produkter. Gå vår utbildning för att få rätt kunskaper!

Köp kursen som E-Learning
Du kan då gå kursen var och när du vill
Kursdiplom direkt efter kurs

Varför gå kursen härdplast som E-Learning?

Denna E-Learning  ger dig rätt kunskaper för att arbeta säkert och följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om härdplast, AFS 2014:43

Innehåll i utbildningen

 • Korrekt hantering av härdplaster
 • Skillnad mellan härdplast och termoplast
 • Upptagningsvägar
 • Olika typer av medicinska kontroller
 • När och hur riskbedömning ska utföras
 • Förebyggande åtgärder

Så här bokar du kursen

Alternativ 1:Köp kursen som webbutbildning här nedan.
Alternativ 2: Fyll i en offertförfrågan om du vill ha pris för många deltagare.

E-Learning

Så här går du kursen

E-Learning: Du får ett aktiveringsmail och kan sedan göra utbildningen när det passar dig.
Du kan göra utbildningen på en smartphone, surfplatta eller dator.
Intyg: Efter godkänt prov får du ett utbildningsdiplom via mail och på mina sidor i utbildningsportalen.
Förkunskaper: God förståelse i svenska språket. Inga övriga förkunskaper krävs.
Framtagen i samarbete med: CVK Vibration & Noise AB och Jobsafe

Anmälan

Köp kursen som webbutbildning (E-Learning) eller fyll i en offertförfrågan om ni vill ha en egen anpassad utbildning eller pris för många deltagare.
Det går även bra att kontakta oss via e-post eller telefon!

08-7554408
info@brandfast.nu

Vad säker lagen om härdplast?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2014:43) ska alla som leder eller aktivt arbetar med allergiframkallande kemiska produkter ha utbildning om riskerna som detta medför och hur dessa förhindras.

Utbildning
37 e § Utbildning krävs för att leda eller aktivt sysselsättas i ett arbete som kan innebära exponering för farliga kemiska produkter som innehåller:

 1. diisocyanater,
 2. epoxiplastkomponenter,
 3. organiska syraanhydrider,
 4. formaldehydhartser,
 5. metakrylater som ska vara märkta med H317 eller H334 eller
 6. akrylater som ska vara märkta med H317 eller H334 samt vid arbete som innebär termisk nedbrytning som frisätter isocyanater eller processer som frisätter formaldehyd.

Utbildning krävs även för arbete med kemiska produkter som innehåller etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat om arbetet sammanlagt
pågår mer än 30 minuter per vecka.
Utbildningen ska minst innehålla information om de risker som arbetet innebär och vilka skyddsåtgärder som kan behöva vidtas för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt.
Utbildningen för de som leder eller aktivt sysselsätts i arbete enligt första och andra stycket ska kunna styrkas genom ett högst fem år gammalt
utbildningsintyg. Utbildningsintyget ska beskriva de moment som ingått i utbildningen.
Den arbetsgivare som låter någon utan utbildningsintyg leda eller utföra arbete i strid med fjärde stycket ska betala sanktionsavgift om 10 000 kr för varje sådan person, se 52 §. (AFS 2014:43)

Boka egen kurs

Gör en intresseanmälan via formuläret nedan, via e-post info@brandfast.nu, ring 08-7554408 eller kontakta oss via chatten.

Offertförfrågan

 • Om ni redan nu vet hur många ni är som ska utbildas och om ni har några önskemål om datum eller tidsperiod, går det bra att skriva det här.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.