Översikt
·
Offert

Säkra Lyft

Arbetsmiljöverkets ställer krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har utbildning i säkra lyft för att få använda lyftanordningar och lyftredskap.

Säkra Lyft – utbildning för lastkopplare & signalmän

Arbetar du som kranförare, lastkopplare eller signalman?
Då behöver du denna kurs i Säkra Lyft.
Öppna kurser i Stockholm, Uppsala och Mälardalen!

Innehåll i kursen säkra lyft

  • Lagar, föreskrifter och förordningar
  • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
  • Vad är ett lyftredskap?
  • Olika typer av lyftredskap
  • Hur man skall agera som signalman
  • Lastkoppling, redskap och vinklar
  • Planering vid lyft
  • Kontroll av lyftredskap och lyftanordningar
  • Risker

Utbildningsbevis

Efter genomförd kurs i säkra lyft får deltagarna certifikat. Utbildningen följer arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 och internationella standard SS-ISO 23 853:2006.

id06

Brandfast kan även registrera din utbildning i ID06!

Förkunskaper

Deltagaren måste ha god förståelse för det svenska språket. Inga övriga förkunskaper krävs.

Vad säger lagen om säkra lyft?

Från 1 juli 2007 ställs betydligt högre krav på arbetsgivare. Enligt AFS 2006:6 § 29 får en lyftanordning eller ett lyftredskap endast användas av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Oavsett bransch och sammanhang där man genomför lyft, och oberoende av vilken typ av last det rör sig om.

Det gäller för den som hanterar och genomför lyften med travers, mobilkran, tornkran, pelarlift, telfers eller annan lyftanordning. Såväl som för den som agerar lastkopplare eller signalman och kopplar lyftredskap till lyftanordningar.

Föreskriften AFS 2006:6 ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap” fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för den anställde.

 

Anmälan

Anmäld dig till våra öppna kursdatum eller fyll i en offertförfrågan om ni vill ha en egen anpassad utbildning.
Det går även bra att kontakta oss via e-post eller telefon!

08-7554408
info@brandfast.nu

Kursanmälan

Vill du boka en utbildning så gör en intresseanmälan via e-post eller ring till oss!

Offertförfrågan