Översikt
·
Offert

Ställningsutbildning 2-9 m

Ska du bygga ställning eller vara arbetsledare? Alla som bygger, ändrar eller monterar ned ställning upp till 9 meter behöver känna till vilka säkerhetskrav och regler som gäller kring ställningsarbete.

Ställningsutbildning i Stockholm, Uppsala och Mälardalen

Fallolyckor är tyvärr den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen. Därför är det viktigt med utbildade ställningsbyggare! Arbetsmiljöverket har dessutom infört sanktionsavgifter till alla företag som bryter mot kravet på utbildning.

Innehåll i kursen ställning 2-9 meter

  • Regler för ställningar
  • Föreskrifter
  • Olika typer och fabrikat av prefabicerade ställnigar
  • Skydd mot fall
  • Metoder för upp och nertransporter/lyft av ställningsmaterial
  • Förankring
  • Ergonomi
  • Lastklasser

Utbildningsbevis

Kursen ger behörighet att bygga och bedöma ställningar med en höjd på maximalt 9 meter. Efter godkänt prov får deltagaren ett kompetensbevis.

id06

Brandfast är även ackrediterade att registrera din utbildning i ID06.

Förkunskaper

God förståelse för det svenska språket. Inga övriga förkunskaper krävs.

Vad säger lagen?

Enligt AFS 2013:4 15 § skall uppförande, väsentlig ändring och nedmontering av en ställning ledas av en kompetent person med tillräcklig kunskap och erfarenhet av sådant arbete. Denne skall ha genomgått allmän eller särskild utbildning och skall ha minst den teoretiska utbildningsnivån de som utför arbetet har.
De som utför arbetet skall ha fått särskild information respektive lämplig utbildning för det arbete som skall utföras och de särskilda risker detta kan medföra, enligt något av nedan angivna alternativ: särskild information (<2m), allmän utbildning (2-9 m) eller särskild utbildning (>9m).

Anmälan

Anmäld dig till våra öppna kursdatum eller fyll i en offertförfrågan om ni vill ha en egen anpassad utbildning.
Det går även bra att kontakta oss via e-post ellertelefon!

08-7554408
info@brandfast.nu

 

Kursanmälan

Vill du boka en utbildning så gör en intresseanmälan via e-post eller ring till oss!

Offertförfrågan