utbildning vibrationer

Vibrationer E-Learning

Att ta bort eller minska vibrationerna på arbetsplatsen är lönsamt. Ju säkrare och hälsosammare arbetsmiljön är desto mindre är risken för sjukskrivning, olyckor och arbetstagare som inte orkar jobba med full kapacitet.

Varför gå kursen vibrationer E-Learning?

Den vanligaste orsaken till arbetsolyckor i byggverksamhet är att man förlorar kontrollen över handhållna verktyg.
Tyvärr kan också vibrationer leda till skador och sjukskrivningar.
Dessvärre har många arbetsgivare och arbetstagare liten eller ingen kunskap om vibrationer och dess skadliga effekter.
Du som är arbetsgivare är ansvarig för att föreskrifterna om vibrationer följs och att arbetstagaren får information och utbildning enligt AFS 2005:15

Innehåll i E-Learning om vibrationer

 • Vad riskerna i samband med
 • Vibrationsexponering kan innebära
 • Hur riskerna minimeras
 • Tekniska hjälpmedel
 • Effekten av att minska vibrationsnivån
 • Säkra arbetsrutiner för att minimera exponeringen för vibrationer
 • Underlag till riskbedömning

Så här bokar du kursen

Alternativ 1:Köp kursen som webbutbildning här nedan.
Alternativ 2: Fyll i en offertförfrågan om du vill ha pris för många deltagare.

E-Learning

Så här går du kursen

E-Learning: Du får ett aktiveringsmail och kan sedan göra utbildningen när det passar dig.
Du kan göra utbildningen på en smartphone, surfplatta eller dator.
Intyg: Efter godkänt prov får du ett digitalt utbildningsbevis.
Förkunskaper: God förståelse i svenska språket. Inga övriga förkunskaper krävs.
Framtagen i samarbete med: CVK Vibration & Noise AB och Jobsafe

Anmälan

Köp kursen som webbutbildning (E-Learning) eller fyll i en offertförfrågan om ni vill ha en egen anpassad utbildning eller pris för många deltagare.
Det går även bra att kontakta oss via e-post eller telefon!

08-7554408
info@brandfast.nu

Vad säker lagen om vibrationer?

I AFS 2005:15 finns regelverket om detta.

11 § Arbetsgivaren skall säkerställa att arbetstagare som utsätts för risker till följd av vibrationsexponering får information och utbildning rörande dessa risker.
Följande faktorer skall beaktas särskilt:
a) resultaten av genomförda riskbedömningar,
b) de gränsvärden och insatsvärden som anges i bilaga 3, tabellerna 1 och 2,
c) de åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas enligt dessa föreskrifter för att eliminera eller minimera riskerna från vibrationer,
d) arbetsrutiner för att minimera exponeringen för vibrationer,
e) innebörden av de hälsorisker som kan uppstå i samband med exponering för vibrationer,
f) varför och hur man rapporterar tecken på skada liksom hur sådana skador kan upptäckas, och
g) under vilka förutsättningar arbetstagarna har rätt till medicinska kontroller och syftet med dessa

Vilka bör inte utsättas för vibrationer?

 • Gravida bör inte utsättas för stötar eller helkroppsvibrationer.
 • Personer som tidigare har bestående vibrationsskador.
 • Personer med medfödd benägenhet för vita fingrar.
 • Personer med redan kända kärl- eller nervsjukdomar.
 • Effekter av vibrationer
 • Exempel på övergående och bestående effekter av hand- och armvibrationer samt helkroppsvibrationer.

Effekter av helkropps­vibrationer

 • Nedsatt prestationsförmåga
 • Rörelsesjuka
 • Störd motorik
 • Synpåverkan
 • Ökad risk för trötthet
 • Nackskador
 • Ryggskador

Effekter av hand- och armvibrationer

 • Köldkänsla
 • Nedsatt känsel
 • Muskeltrötthet
 • Domningar
 • Kärlskador (vita fingrar)
 • Nervskador
 • Muskelskador
 • Ledskador
 • Skelettskador

Förutom ovannämnda effekter kan vibrationer även indirekt orsaka olyckor. Exempelvis kan störd motorik eller känselbortfall i händer orsaka fumlighet som i sin tur kan leda till en olycka.

Visste du att:

Vibrationsexponeringen bestäms av både vibrationernas styrka och av den tid man utsätts för dem.
Genom att halvera vibrationernas styrka hos en maskin kan arbetstiden ökas fyra gånger innan man kommer upp i samma exponering.
Du ska aldrig ska hålla i slagmejseln eller mutterhylsan vid arbete eftersom skaderisken då ökar avsevärt.
Tillverkaren eller leverantören ska ange i bruksanvisningen hur mycket maskinen vibrerar.

Vibrationer är vanliga inom följande yrkesgrupper:

 • Snickare
 • Montörer och mekaniker
 • Reparatörer
 • Plåtslagare
 • Betongarbetare
 • Maskinförare
 • Fordonsförare

Boka egen kurs

Gör en intresseanmälan via formuläret nedan, via e-post info@brandfast.nu, ring 08-7554408 eller kontakta oss via chatten.

Offertförfrågan

 • Om ni redan nu vet hur många ni är som ska utbildas och om ni har några önskemål om datum eller tidsperiod, går det bra att skriva det här.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.