Brandsläckare för heta arbeten

Har du rätt släckutrustning för heta arbeten? Vilken märkning ska brandsläckarna ha? Är det godkänt med en vattenslang?

Har du rätt släckutrustning, brandsläckare när du utför heta arbeten?

Vid Heta Arbeten ska man enligt säkerhetsregel nr 8 ha:
Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning av rätt typ finns tillgänglig för omedelbar släckinsats.

Vad är godkänd släckutrustning?
Det finns två olika krav i säkerhetsregel 8 beroende på vad du jobbar med.

Vanliga heta arbeten:
Lägsta kravet är att det finns slang med vattentryck. Slangen ska vara minst 19mm och trycksatt.
Samma typ och tjocklek som inomhusbrandposter brukar ha. Den ska vara framdragen till arbetsplatsen eller till brandvakten.
Om du inte har vattenslang ska det finnas minst 2 stycken pulversläckare på minst 6 kg vardera med lägsta effektivitetsklass 34A 233BC.

Heta arbeten på tak/tätskikt/balkonger:
Lägsta kravet är att det finns både slang med minst 19mm med vattentryck och 2 stycken pulversläckare på minst 6 kg vardera med lägsta effektivitetsklass 34A 233BC.
Om inte slang med vatten finns att tillgå ska det finnas minst 3 stycken pulversläckare på minst 6 kg vardera med lägsta effektivitetsklass 34A 233BC.
Vanligast är att man har 3 st pulversläckare för takjobb.
Vid takläggning krävs även att brytverktyg och handstrålkastare finns på arbetsplatsen.

Grundkrav för din släckutrustning

  • Godkänd – CE- och EN 3 märkning på pulversläckare
  • Fungerande – Pulversläckare ska vara kontrollerade enligt Svensk Standard SS 3656. (årlig kontroll, manometer på grönt, sprint på plats, släckare byts efter 10 år) För vattenslang: Formstyv slang som inte kan klämmas ihop av dörrar eller hörn och med bra vattentryck
  • Tillräcklig – Pulversläckare ska vara på minst 6 kg och ha effekt på minst 34A 233BC. Vattenslang ska vara på minst 19 mm, liknande som finns i inomhusbrandpost. För takläggning tillkommer brytverktyg och handstrålkastare.

Kan jag ha en skumsläckare istället för pulver?

Nej! Du måste uppfylla kraven som beskrivits ovan.
Uppfyller du kraven så kan du däremot ha andra släckmetoder som alternativ såsom skumsläckare eller koldioxidsläckare.
Bra saker för att förebygga brand är också brandfilt, svetsmatta, blöta trasor och sprayflaska med vatten.

Var kan jag köpa brandsläckare?

Brandfarliga heta arbeten släckärra kompakt komplett

Vi har både kompletta släckkärra och lösa pulversläckare.
Se tillbehör för brandfarliga arbeten i vår webbutik här.