Kategorier

Heta Arbeten

Tillbehör och produkter som berör arbeten med Heta Arbeten hittar du här!

Heta Arbeten

Heta Arbeten är arbeten med verktyg som alstrar värme eller gnistor. Dessa arbeten medför en brandfara och därför har försäkringsbolagen i samarbete med Brandskyddsföreningen tagit fram säkerhetsregler som måste följas.
Vi har produkter och tillbehör som behövs för Heta Arbeten

Tillståndsblock för Heta Arbeten

Blankett för Heta Arbeten hittar du här. Brandfast har tagit fram egna block till mycket bra pris. Dessa är enkla och tydliga att fylla i.
Tillstånd/kontrollista ska fyllas i för alla Heta Arbeten som t. ex. takarbete, svetsning, ogräsbränning mm

Släckkärra för Heta Arbeten

När man utför Heta Arbeten krävs att man har tillräcklig, godkänd och fungerande släckutrustning nära till hands.
Detta kan antingen vara en kraftig vattenslang på minst 19mm eller 2 st brandsläckare, pulversläckare på minst 6 kg.
Vi har en smidig vagn för Heta Arbeten komplett med 2 st godkända pulversläckare, brandfilt och svetshandskar.
Lätt att ta med sig i arbetsbil och på arbetsplatser.