Kategorier

Brandfarliga Arbeten

Tillbehör och produkter som berör Brandfarliga Heta Arbeten hittar du här!

Alla brandfarliga arbeten

Brandfarliga Arbeten

Brandfarliga Arbeten är arbeten med verktyg som alstrar värme eller gnistor. Dessa arbeten medför en brandfara och därför har försäkringsbolagen i samarbete med Brandskyddsföreningen tagit fram säkerhetsregler som måste följas för så kallade heta arbeten
Vi har produkter och tillbehör som behövs när du utför ett het arbete.

Tillståndsblock för BrandfarligaArbeten

Blankett för att följa föreskrifterna för heta arbeten hittar du här. Brandfast har tagit fram egna block till mycket bra pris. Dessa är enkla och tydliga att fylla i.
Tillstånd/kontrollista ska fyllas i för alla brandfarliga abeten som t. ex. takarbete, svetsning, ogräsbränning mm

Släckkärra för brandfarliga arbeten

När man utför heta arbeten krävs att man har tillräcklig, godkänd och fungerande släckutrustning nära till hands.
Detta kan antingen vara en kraftig vattenslang på minst 19mm eller 2 st brandsläckare, pulversläckare på minst 6 kg.
Vi har en smidig vagn  komplett med 2 st godkända pulversläckare, brandfilt och svetshandskar.
Lätt att ta med sig i arbetsbil och på arbetsplatser.

 

På våra kurser i Brandfarliga arbeten får du praktik (endast vid fysiskt skurs) och teori, humor och allvar!

Arbetar man med gasolbrännare, vinkelslip, svetsning, varmluftpistol, lödning, takläggning eller bearbetning med snabbgående verktyg, finns det alltid risk för att arbetet kan orsaka en brand. Sådana arbeten kallas heta arbeten eller bara brandfarliga arbeten.

Som en följd av de många bränder som dessa arbeten orsakat har försäkringsbolagen skärpt sina villkor och antalet bränder minskat kraftigt. Ett av villkoren är att de som hanterar heta arbeten måste ha utbildning och certifikat samt följa de säkerhetsregler och rutiner som finns.
Certifikat behöver alla som ska vara tillståndsansvariga, utförare och brandvakt.

 

Brandfarliga heta arbeten på distans varje vecka

Behöver du behörighet att vara tillståndsansvarig, utförare eller brandvakt? Vi har utbildningen som ger dig certifikat för detta. Certifikat via Svebra. Uppfyller försäkringsbolagens regler om heta arbeten. Du kan även boka egen kurs på distans eller så kommer vi ut till dig!