Kategorier

Brandfarliga Arbeten

Tillbehör och produkter som berör Brandfarliga Arbeten hittar du här!

Brandfarliga Arbeten

Brandfarliga Arbeten är arbeten med verktyg som alstrar värme eller gnistor. Dessa arbeten medför en brandfara och därför har försäkringsbolagen i samarbete med Brandskyddsföreningen tagit fram säkerhetsregler som måste följas för så kallade heta arbeten
Vi har produkter och tillbehör som behövs när du utför ett het arbete.

Tillståndsblock för BrandfarligaArbeten

Blankett för att följa föreskrifterna för heta arbeten hittar du här. Brandfast har tagit fram egna block till mycket bra pris. Dessa är enkla och tydliga att fylla i.
Tillstånd/kontrollista ska fyllas i för alla brandfarliga abeten som t. ex. takarbete, svetsning, ogräsbränning mm

Släckkärra för brandfarliga arbeten

När man utför heta arbeten krävs att man har tillräcklig, godkänd och fungerande släckutrustning nära till hands.
Detta kan antingen vara en kraftig vattenslang på minst 19mm eller 2 st brandsläckare, pulversläckare på minst 6 kg.
Vi har en smidig vagn  komplett med 2 st godkända pulversläckare, brandfilt och svetshandskar.
Lätt att ta med sig i arbetsbil och på arbetsplatser.