expand-more chevron-right facebook-black instagram-black linkedin-black cart arrow-right2 location users checkmark calendar phone envelop cross home3 download search
Kontroll av automatiskt brandlarm

Hur ska ett automatiskt brandlarm skötas och underhållas?

Ett automatiskt larm är en viktig del av din brandsäkerhetsstrategi. Det är utformat för att detektera rök, värme eller andra tecken på en brand och varna dig i tid så att du och andra kan evakuera säkert. Men om ditt larm inte fungerar som det ska, kan det innebära katastrofala konsekvenser.

För att säkerställa att det automatiska larmet fungerar korrekt när det behövs som mest, krävs regelbunden underhåll och kontroll. I den här artikeln kommer vi att beskriva vikten av att underhålla sitt brandlarm.

Varför är underhåll så viktigt?

Ett automatiskt larm är en viktig del av din brandsäkerhetsstrategi. Det är utformat för att detektera rök, värme eller andra tecken på en brand och varna dig i tid så att du och andra kan evakuera säkert. Men om ditt larm inte fungerar som det ska, kan det innebära katastrofala konsekvenser. Här är några skäl till varför underhåll är så viktigt:

Tidig varning räddar liv: Ett fungerande larm kan ge tidig varning om en brand, vilket ger människor mer tid att evakuera och minska risken för skador och förlust av liv.
Minskad skada: Ett snabbt agerande vid en brand kan också minska skador på egendom och förhindra en mindre brand från att utvecklas till en större och farligare brand.
Följer lagar och föreskrifter: För vissa verksamheter och byggnader kan det vara lag på att ha ett brandlarm.
Försäkringskrav: Försäkringsbolag kan kräva att du har fungerande larm för att ge täckning för skador orsakade av brand.
Förhindrar onödiga utryckningar: Om ditt larm är dåligt underhållet kan det utlösa falska larm, vilket kan orsaka onödiga utryckningar för brandkåren och resultera i både onödiga kostnader och minskad vilja att utrymma.

Nu när vi har klargjort varför underhållet är så viktigt, låt oss gå vidare till några praktiska steg du kan följa för att se till att ditt system är redo inför sin viktiga uppgift.

Steg 1: Regelbundna kontroller enligt SBF 110:8

Det första steget i att underhålla ett automatiskt larm är att genomföra regelbundna kontroller. Detta ska göras varje månad och kvartal, så kallat månadskontroll och kvartalskontroll.

Här är några saker som ingår:

 • Kontrollera åtkomst till brandlarmcentral
 • Kontrollera att ingen frånkoppling ligger kvar som inte ska vara så
 • Testa uppkoppling till larmmottagare
 • Testa detektorer och funktioner på brandlarmet

Steg 2: Årligt underhåll och service

Ett brandlarm ska också ha ett långsiktigt underhåll som man löser med en årlig service. Detta kan utföras av en certifierad tekniker, anläggarfirma eller servicefirma. Ofta har företaget som installerat larmet certifierade tekniker som kan genomföra den årliga inspektionen. Under den årliga servicen kommer teknikern att göra följande:

 • Kontrollera alla komponenter, inklusive detektorer, sirener och kontrollpanel.
 • Testa systemet genom att utlösa ett testlarm för att säkerställa att det fungerar korrekt.
 • Inspektera och rengöra detektorer för att säkerställa att de kan detektera rök eller värme korrekt.
 • Byta ut batterier och andra slitna delar som kan påverka systemets prestanda.

Steg 3: Årlig revisionsbesiktning

Enligt SBF 110:8 ska varje brandlarm också besiktigas varje år av oberoende besiktningsman, så kallad revisionsbesiktning. Detta för att med andra ögon säkerställa kvalitet och fånga upp eventuella brister. Revisionsbesiktning ska ske årligen och med max 15 månaders mellanrum.

anläggningsskötare brandlarm
kontrollpanel brandlarm

Sammanfattning

Att underhålla ett automatiskt larm är en viktig uppgift som inte får ignoreras. Genom att följa de här stegen kan du säkerställa att ditt larm är i toppskick och redo att skydda dig och dina kollegor i händelse av en brand. Kom ihåg att säkerheten aldrig får kompromissas, och ett fungerande larm är en kritisk del av din brandsäkerhetsstrategi. Ta hand om det, och det kommer att ta hand om dig när det behövs som mest.

Utbildning för anläggningsskötare

En arbetsplats med ett automatiskt brandlarm ska ha två anläggningsskötare som ansvarar för det. Vår kurs ger dig dessa kunskaper och rustar dig för att underhålla och sköta ert larm. Kursen är utformad efter SBF 110:8 kan även hållas på distans.
Läs mer här.

Fler artiklar

  0
  Varukorg
  Din varukorg är tomTillbaka till butik
   Beräkna frakt