expand-more chevron-right facebook-black instagram-black linkedin-black cart arrow-right2 location users checkmark calendar phone envelop cross home3 download search
· Uncategorized

Brandskyddsutbildning, Stockholm

Brandskyddsutbildning, Stockholm

Brandfast Sverige AB | Hylsnyckeln 1 | 197 40 Bro | info@brandfast.nu | 0707-554488 | Webbshop

Brandskyddsutbildning, Stockholm

Olyckor kan i stor utsträckning förebyggas, men då de väl inträffar är det av yttersta vikt att veta hur man bör agera och vad som behöver göras. En viktig förutsättning för en säker arbetsmiljö är att samtliga, oberoende av befattning, besitter grundläggande kunskaper angående skydd mot brand, larmrutiner samt utrymning.

På grund av ovanstående är det en mycket viktig investering att förse medarbetare inom företaget eller sig själv som privatperson, med brandskyddsutbildning för grundläggande kompetens att agera utifrån när olyckan väl är framme.

Teoretisk och praktisk brandskyddsutbildning i Stockholm

Vår brandskyddsutbildning innefattar både teori och praktik. Detta för att ge deltagarna en fördjupad förståelse i hur en brand kan förebyggas, samt ge de rätta verktygen i situationer när man måste ingripa.

Skulle en brand mot förmodan inträffa, så kan man med rätt kunskap hjälpa utsatta personer och minimera skador, samt rädda liv. På våra brandskyddsutbildningar ger vi deltagarna de rätta verktygen att göra detta.

Efter avslutad utbildning ska deltagaren kunna:

 • Ha förståelse för de vanligaste brandriskerna, samt hur de går att förebygga.

 • Förstå bedriften av SBA-arbete, samt innebörden av det individuella ansvaret.

 • Förstå ett tidigt brandförlopp med medföljande risker som rök samt brandgas i relation till tiden för en utrymning.

 • Vara införstådd med grundläggande byggnadstekniskt brandskydd.

 • Veta hur man ska agera vid brand.

 • Släcka en mindre brand med brandsläckare/ brandfilt.

Brandskyddsutbildning med Brandfast i Stockholm

Brandskyddsutbildning är ett krav för att verksamheten ska ha ett skäligt brandskydd, samt uppfylla samtliga krav i Lagen om skydd mot olyckor. Därför vänder sig en grundläggande brandskyddsutbildning till alla och utbildningen kan naturligtvis anpassas efter era förutsättningar.

För närmare information om våra utbildningar är ni hjärtligt välkomna att höra av er till oss på Brandfast i Stockholm.

Nyckelord:

Brandskyddsutbildning Stockholm

Fler artiklar

  0
  Varukorg
  Din varukorg är tomTillbaka till butik
   Beräkna frakt