expand-more chevron-right facebook-black instagram-black linkedin-black cart arrow-right2 location users checkmark calendar phone envelop cross home3 download search
brandövning byggarbetsplats
· Brandskydd

Einar Mattsson övar utrymning på byggarbetsplatsen

Allt för få byggarbetsplatser övar på brand, säkerhet och utrymning även om det fortfarande förekommer olyckor och bränder i byggbranschen. Tyvärr även en del dödsfall.
Glädjande nog finns det företag som Einar Mattsson Byggnads AB, som prioriterar att lägga ned verktygen en dag varje år, för att fokusera på att bli ännu bättre på säkerheten.

Säkerhetsdag med brand som fokus

När vi blev kontaktade av Carolina Lejon, verksamhetsutvecklingschef och Christina Eriksson HR-specialist på Einar Mattsson tog vi fram ett anpassat upplägg. Först möttes vi om själva upplägget och sedan gjorde vi ett förbesök på två byggarbetsplatser där vi sedan skulle komma att öva.
Extra värdefullt för oss var att just få besöka arbetsplatserna innan säkerhetsdagen. Det möjliggjorde att vi kunde väva in bilder och rutiner för den föreläsning som vi sen startade upp med.

Föreläsning om brand och utrymning på byggarbetsplats

brandföreläsning
Säkerhetsdagen började med att Henrik Wahlström från Brandfast höll en timmes föreläsning om brand på byggarbetsplats. 100 medarbetare deltog. Budskapet var ”På med brandglasögonen”.
Alla behöver hjälpas åt med att förebygga bränder, ta bort skräp i nödutgångar och förvara saker på rätt plats.

 

Vanligaste brandorsakerna på en byggarbetsplats

Det brinner i snitt cirka 200 gånger per år på en byggarbetsplats och ibland blir det stora bränder.

Vad är då de vanligaste orsakerna till en brand?

 1. Branden är anlagd. Ja du läste rätt, detta är faktiskt en vanlig brandorsak i samhället och på en byggarbetsplats är det den allra vanligaste. Förebygg genom rätt skalskydd och rätt placering av sopor och brännbart material.
 2. Heta arbeten. Alla arbeten som avger värme eller gnistor är en stor brandrisk. Speciellt på tak eller när cellplast finns i närheten. Alla dessa jobb kräver att man får tillstånd och går igenom en checklista för att jobba säkert med Heta Arbeten.
 3. Självantändning. Ett typexempel är linoljetrasor från målning eller renovering som lätt kan självantända om de inte blötläggs ordentligt.
 4. Tekniska fel, elfel. Brister kan vara tillfällig eldragning, belysning, laddning och värmeöverföring.

Utmaningar med en brand på en byggarbetsplats

En byggnads brandskydd är i första hand till för de människor som ska vistas i lokalen. Syftet är att alla ska hinna ut eller till en säker plats långt innan det blir kritiskt när en brand utbryter.
Brandskyddet är dock helt på plats först när byggnaden är färdigbyggd.
Under byggtiden så finns under lång tid inga brandceller, larm eller andra tekniska funktioner som skyddar de som vistas i huset.
Därför blir det extra viktigt att jobba med SBA, systematiskt brandskyddsarbete och arbetsmiljö för att minska brandriskerna och kunna agera vid en olycka – precis som Einar Mattsson gör.

Viktigt att agera snabbt vid en brand på byggarbetsplatsen

På en byggarbetsplats är det extra viktigt att öva. Brandförloppet kan gå fort och speciellt röken kan snabbt ställa till det vid en utrymning.
Saker som vi tycker är viktigt att lyfta upp

 1. Håll utrymningsvägar fria från hinder och testa regelbundet att det är lätt att ta sig ut.
 2. Ha brandsläckare nära till hands för alla.
 3. Rädda liv. Alltid det viktigaste. Tänk på röken, det är den som dödar.
 4. Varna och utrym! Det här behöver man öva på. Våga skrika på hjälp, var tydlig och bestämd. Se till att det snabbt går att få igång ett utrymningslarm, t ex med signalhorn som bör finnas på varje plan om det saknas vanligt utrymningslarm.
 5. Larma. Ring 112, beskriv vad som hänt, om det kan finnas någon kvar, om det finns speciella risker såsom t ex gasflaskor kvar. Skicka någon som kan ta emot räddningstjänsten så de hittar rätt direkt.
 6. Släck. Viktigast är att snabbt agera. Försök att släcka men var alltid försiktig med röken. Gå aldrig in i ett rökfyllt rum.
 7. Stäng dörrar på vägen ut. Varje dörr som stängs hindrar effektivt branden från att sprida sig. Och även om branden kanske är begränsad så skyddar en stängd dörr resten av fastigheten från rökskador.
 8. Ge första hjälpen. Var beredd på att hjälpa en skadad person. Ta personen till en säker plats och agera enligt L-ABC.

Hur gick då säkerhetsdagen på Einar Mattsson?

övning med rök

Riktigt bra tyckte vi! All personal var väldigt engagerad och det märktes att de tog det på allvar.
Vi rökfyllde en lägenhet, slog på vår virtuella släckskärm så att man fick en realistisk upplevelse av brand. Vid dörröppningen la vi en övningsdocka som var rökskadad och utan andning. Sen väntade vi och såg vad som hände. När skulle någon upptäcka röken? Hur skulle de agera?
Riktigt spännande!
Personalen fick på detta sätt både öva på att varna, få igång en utrymning, släcka, stänga dörrar och sen ta sig ut till återsamlingsplatsen.
Övningsdockan fick snabbt första hjälpen med både HLR och hjärtstartare. Bra jobbat!

hlr övning

Detta tyckte projektledarna på Einar Mattsson

Vi frågade projektledarna som planerat hela säkerhetsdagen, Carolina Lejon och Christina Eriksson.

Einar Mattson övning

Vad tyckte ni om att ha en föreläsning och brandövning på er säkerhetsdag?

– Ett väl anpassat upplägg utifrån dels vårt syfte med säkerhetsdagen, vår målgrupp samt vårt fortsatta utvecklingsarbete med brandsäkerhet. Allt med hänsyn till de utmaningar vi har i vår bransch.

Några lärdomar ni tagit fasta på?

– Vikten av att alltid ha ’brandglasögonen’ på när vi rör oss ute på våra byggarbetsplatser. Att anlagda bränder är den vanligaste orsaken till brand på våra byggarbetsplatser. Vikten av att öva på framförallt utrymning; något som var till stor hjälp när vi redan en vecka senare fick utrymma ett av våra byggprojekt pga. en brand i intilliggande fastighet.

Hur var det att jobba med Brandfast?

– Det var väldigt smidigt och enkelt; samarbetet har känts bra från första kontakt. Henrik tog vår förfrågan på allvar och satte sig snabbt in i vårt behov och tog utifrån det fram ett välanpassat upplägg för att möta vårt behov. En professionell samarbetspartner vi gärna jobbar med igen!

 

Behöver din arbetsplats genomföra en liknande brandövning? Läs om vår utrymningsövning här!

Fler artiklar

  0
  Varukorg
  Din varukorg är tomTillbaka till butik
   Beräkna frakt