Svebra konceptägare brandfarliga heta arbeten
· Heta Arbeten

SVEBRA först ut som certifierad konceptägare för brandfarliga heta arbeten!

Nu är det klart!
Vår medlemsorganisation SVEBRA (Svenska brandsäkerhetsföretag) har kämpat länge för att få till en ny ordning gällande utbildningar och certifiering för brandfarliga heta arbeten. Detta handlar om det certifikat som behövs för att utföra, bevaka eller ge tillstånd för arbeten med verktyg som orsakar gnistor eller uppvärmning.

Grunden till detta är de försäkringsföreskrifter gällande heta arbeten som funnits sedan början av 90-talet.
Tokigt blev det dock när ett kommersiellt utbildningsbolag på något sätt lyckades få varumärkesskydd för själva begreppet som alltså är en försäkringsregel. Detta blev ohållbart och främjade inte fri konkurrens, kvalitet eller utveckling.

SVEBRA ligger bakom den nya normen för brandfarliga heta arbeten

Vi på Brandfast är otroligt glada att branschens medlemsförening tillsammans med Byggföretagen gick in och utmanade det gamla förfarandet. SVEBRAs arbete ledde sedan fram till att det behövdes en helt ny norm. Detta möttes tyvärr av väldigt mycket motstånd av dem som trodde sig kunna äga rättigheter kring en försäkringsfråga. Men kanske skriver vi mer om den historien en annan gång. Nu blickar vi framåt med en ny norm!

Varför är detta så bra?

  • SVEBRA bedriver inte konkurrens mot sina medlemmar.
  • SVEBRA håller alla kostnader så lågt det går eftersom det handlar om medlemsnytta, de har inget vinstintresse i konceptet.
  • SVEBRA består av samhällets brandexpertis med tusentals medlemsanställda som varje dag är ute hos kunder och arbetar aktivt och praktiskt med att få till ett brandsäkrare Sverige.
  • SVEBRA ger ut den enda appen för tillstånd som är gratis och öppen för alla att använda.

Det behövdes alltså ett neutralt regelverk som man kan certifiera mot. Efter många remissrundor, åsikter och arbetsgrupper så skapades SBF 506:1 Säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats samt till detta den nya normen SBF 2022:1 för konceptägare.

Normen är också fri från varumärkesskydd gällande heta arbeten vilket underlättar för dig som kund. Nu blir det tydligt att man ska ha en certifiering i brandfarliga heta arbeten via en godkänd konceptägare. För att få ett godkänt certifikat går man alltså en utbildning i brandfarliga heta arbeten.

Vad är en konceptägare?

En utbildningsarrangör, t ex Brandfast, kommer nu kunna hålla utbildning för certifieringen brandfarliga heta arbeten. Detta kan vi göra via SVEBRA som alltså nu först på marknaden är godkänd tredjepartscertifierad konceptägare. Detta innebär högre krav på kvalitet både för konceptägare, utbildningsarrangörer och de instruktörer som håller kurserna.

Från normen SBF 2022:1:
Syftet med denna norm är att ange en lämplig miniminivå för konceptägare som avser att bedriva utbildningskoncept inom brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. En tredjepartscertifierad konceptägare ges möjlighet att utbilda och utfärda personcertifikat enligt denna norm. Målet är att normen ska säkerställa att konceptägare tillhandahåller högkvalitativ behörighetsutbildning för personer som utför brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats.

Brandfast arrangör brandfarliga heta arbeten

Nya säkerhetsföreskrifter för brandfarliga heta arbeten från 1 jan 2023

Grunden till nya normen är de nya säkerhetsföreskrifter, alltså de regler som finns i företagsförsäkringar gällande arbeten som är brandfarliga. Detta är första gången sedan 1990 som man gjort en total översyn och justerat det vi brukar kalla tillståndslistan.

Regelverket heter från 1 januari 2023: SBF 506:1 Säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats

Vad händer nu?

Från och med 16 januari kommer vi bara utbilda enligt den nya normen med ett helt nytt och modernt utbildningsmaterial. Alla instruktörer går innan dess nya instruktörskurser och allt material byts ut såsom tillståndslistor, kursböcker och powerpoint.

Efter den 20 januari kommer man inte kunna utbilda i det gamla materialet. Har man gått kurs tidigare så gäller självklart det certifikatet i 5 år, det blir en övergångsperiod. Succesivt kommer de nya tillståndslistorna och reglerna spridas och vi hoppas att alla tillståndsansvariga kommer ta till sig de nya föreskrifterna inom kort.

Var hittar jag de nya kurserna brandfarliga heta arbeten?

Brandfast har varit väldigt delaktiga i framtagandet av det nya kursmaterialet. Jag själv som skriver detta, Henrik Wahlström, sitter i utbildningsgruppen, expertgruppen och är huvudinstruktör för konceptet. När du går kurs hos oss från och med den 16 januari får du en utbildning i nya konceptet med våra kvalitetssäkrade instruktörer.

Utbildning i brandfarliga heta arbeten kan man gå både fysiskt på plats hos oss flera gånger i veckan eller på distans.
Här kan du läsa mer och boka utbildningen brandfarliga heta arbeten.