· Uncategorized

Brandkurser

En brand förstör inte bara lokaler och egendom utan riskerar liv, hälsa och kan ödelägga en hel verksamhet.

Olyckor kan till stor del förebyggas, men när de väl inträffar är det av största vikt att veta hur man bör agera.
En viktig förutsättning för en trygg och säker arbetsmiljö är att alla, oavsett befattning, har grundläggande kunskaper om skydd mot brand, larmrutiner och utrymning. Det är därför en enormt viktig investering att utbilda sin personal i grundläggande brandskydd.

Våra kurser innehåller teori och praktik, för att ge deltagaren förståelse i hur man förebygger en brand och hur man agerar om olyckan är framme.

Våra kurser och utbildningar


109

Brandfarliga Arbeten

För alla arbeten med verktyg som alstrar värme eller gnistor,
så behöver du certifikat för brandfarliga arbeten.
På denna kurs kan du bli tillståndsansvarig, brandvakt och utförare.


Egenkontroll

Brandskyddsansvarig/Brandskyddskontrollant

Vi utbildar era brandskyddsansvariga och brandskyddskontrollanter och ger dem en förståelse för vad dessa roller innebär. Syftet med kursen är att ge dem de verktyg som behövs för att genomföra uppgifter och kontroller.