SBA-dagen SVEBRA
· Brandskydd

SBA-dagen: Reflektion över 20 år av brandskyddsarbete i Sverige!

SVEBRA – Svenska Brandsäkerhetsföretag, bjuder in dig till en dag av fördjupning och reflektion.

Dyk ner i de förändringar som skedde när “Lagen om skydd mot olyckor” ersatte Räddningstjänstlagen. För två decennier sedan genomfördes detta historiska skifte, och det är dags att granska effekterna, utmaningarna och triumferna av denna period. Målet var att överföra ansvaret för brandskydd från räddningstjänsten till fastighetsägaren eller den som har nyttjanderätt. För att underlätta detta arbete för svenska företag, utformade MSB allmänna råd kring systematiskt brandskyddsarbete.

Varför ska du komma på SBA-dagen?

Fördjupa din kunskap om brandskydd

diskussioner om försäkringsvillkor kring SBA, och djupgående exempel på hur stora företag som Lidl hanterar sitt brandskyddsarbete.

Nätverka med de bästa inom branschen

Bergkvist och Karolin Broström – det här är en unik chans att lära av de bästa och breda ut ditt professionella nätverk.

Engagera dig i framtiden för SBA

Hör SVEBRA diskutera framtiden för brandskydd, deras vision och hur du kan engagera dig för att göra en skillnad.

Inspirerande föreläsare

Under dagen får du ta del av branschens mest inspirerande och erfarna föreläsare

P.O.-Swederus SBA-dagen

SVEBRAs ordförande P.O. Swedérus tar med dig på resan om vad “Lagen om skydd mot olyckor” innebar år 2004 och berättar om vad systematiskt brandskyddsarbete är.

Hazze SBA-dagen

Försäkringsvillkor och SBA? Hans-Eric Zetterström reder ut vilka krav försäkringsbolagen har på ägaren och nyttjanderättshavren.

Peter Claeson

Framgångsrikt SBA för Lidl. Peter Claeson tar dig med på framgångsresan mot en brandsäker arbetsplats. Ta del av åtgärder som vidtagits för att det systematiska brandskyddsarbetet ska fungera för en stor kedja som Lidl.

Lottie knutsson SBa-dagen

Hur hör krishantering och SBA ihop? Lottie Knutson har stor erfarenhet att arbeta med krishantering under hård press. Låt dig inspireras av Lotties historia om hur du kan förbereda dig inför en kris men också hur du kan hantera situationen under pågående kris och efter krisen.

Lukas svärd svebra SBA dagen

Vad gör SVEBRA för att göra Samhället bättre? Lyssna på P.O Swedérus och Lukas Svärd som berättar om vad SVEBRA gör för att förbättra brandskyddet i samhället.

Peter olsson SBA-dagen

Peter Olsson berättar om LSO och det allmänna rådet vid SBA. Hur påverkas medlemsföretagens roll?

Hasse bergqvist SBA-dagen
Karolin räddningstjänsten SBA-dagen

Bränder från verkligheten: med Utredare Hasse Bergkvist och Brandingenjör Karolin Broström. Med ett fungerande SBA kan många bränder förhindras. Hasse ger dig exempel från verkligheten där det inte har funnits något systematiskt brandskyddsarbete. Vad ska man göra för att förhindra en brand då? Karolin kommer ge dig råd och tips på vad som kan vara avgörande åtgärder för din verksamhet.

Stefan Dannefalk SBA-dagen
Kristian Lindqvist SBA-dagen

SVEBRAs arbete – Då, nu och framtid! Stefan Dannefalk och Kristian Lindqvist.
Då – riktade sig SVEBRA till företag som arbetar med brandskyddsprodukter.
Nu – erbjuds mer tjänster som utbildning och rådgivning.
Framtid – Vad kan SVEBRA erbjuda sina kunder mer? Vad behöver du för stöttning för att förbättra ditt SBA?

Gratis deltagande!

Ja, du läste rätt! SBA-dagen är kostnadsfri, så du kan dra nytta av all denna värdefulla information och möjlighet till nätverkande helt gratis. Delta på Hotell Radisson Blu Royal Viking i Stockholm eller digitalt via länk. Du väljer det som passar dig bäst! Program för dagen finns specificerat på SVEBRA


SBA-dagen

Anmäl dig till SBA-dagen här!

För att garantera din plats, anmäl dig snarast! Vare sig du är medlem i SVEBRA eller inte, så har vi en plats för dig.

Vänta inte för länge, platserna kan ta slut snabbt! Upplev en dag full av insikter, kunskap och inspiration. Vi ses där!


Frågor och svar om systematiskt brandskyddsarbete – SBA

  • Vad menas med SBA? SBA står för “Systematiskt Brandskyddsarbete”. Det är en metodik och strategi för att kontinuerligt och systematiskt säkerställa att brandskyddet i byggnader och anläggningar är på en optimal nivå. Genom att arbeta med SBA kan man identifiera risker, förhindra potentiella bränder och säkerställa att förutsättningarna finns för en snabb och effektiv insats vid en eventuell brand.

  • Är SBA ett krav? Ja, SBA är inte bara en bra praxis utan även ett lagstadgat krav i många länder, inklusive Sverige. Lagen om skydd mot olyckor berättar att ägare och brukare av byggnader och andra anläggningar ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete för att förebygga och begränsa följder av brand.

  • Hur ofta ska man göra SBA? Systematiskt Brandskyddsarbete är en ständig process. Det innebär regelbundna riskbedömningar, uppdateringar av rutiner, övningar och utbildningar. Hur ofta varje specifikt moment inom SBA ska genomföras kan variera beroende på byggnadens eller anläggningens karaktär och den potentiella risken. Men det är viktigt att poängtera att SBA inte är en engångshändelse utan en pågående aktivitet.

  • Vem ansvarar för SBA? Ansvaret för Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) vilar primärt på fastighetsägaren eller den som bedriver en verksamhet. Detta inkluderar att se till att riktlinjer och rutiner följs, att relevant personal får den utbildning som krävs och att nödvändiga brandskyddsåtgärder genomförs regelbundet. Om en verksamhet hyr en byggnad eller lokal kan ansvaret delas mellan fastighetsägaren och hyresgästen, beroende på avtalets villkor. Det är viktigt att klargöra dessa ansvarsroller för att säkerställa att SBA sköts på bästa möjliga sätt.