expand-more chevron-right facebook-black instagram-black linkedin-black cart arrow-right2 location users checkmark calendar phone envelop cross home3 download search
· Uncategorized

Service av brandsläckare

All brandutrustning behöver underhållas och kontrolleras regelbundet.
Många åtgärder kan du utföra själv, medan andra kräver utbildad och certifierad personal. Vi kan hjälpa dig att komma igång med egenkontroll men även med årlig sevice enligt svensk standard SS3656.
Att ha kontrollerad och fungerande utrustning är ett krav både i arbetsmiljölagen och lagen om skydd mot olyckor.

Certifierade teknikerSvebra
Alla våra tekniker är certifierade brandskyddstekniker enligt Svenska Brandskyddsföretags riktlinjer (SVEBRA).
Service av brandsläckare är mycket mer än att bara titta på en manometer och sätta dit en klisterlapp.
Förutom de tekniska detaljerna med intervaller för provtryckning mm tittar vi alltid på helheten.
Sitter brandsläckaren på rätt ställe? Är det rätt skyltning? Är det rätt typ av brandsläckare för stället den sitter på?

Service av brandsläckare enligt svensk standard
Vi eftersträvar alltid att följa gällande riktlinjer och normer
Med en extern kontroll får ni underhåll enligt:

 • SS3656 – Underhåll och omladdning av Handbrandsläckare
 • SV-RI 2016:1, SVEBRA RIKTLINJER serviceföreskrifter för handbrandsläckare
 • SS-EN 671-3 – Europeisk standard för service och översyn av inomhusbrandposter
 • SVEBRA S 2006:1 – Riktlinjer för service av brandgasventilation, rökluckor

Serviceavtal för brandsläckare
Brandfast tecknar i normalfallet serviceavtal med kunden. Beroende på er utrustning genomför vi löpande underhåll och kontroller minst en gång per år.
“Underhåll” och “Verkstadsgenomgång” skall utföras av utbildad serviceman.
I begreppet “Underhåll” ligger den årliga kontrollen och utbyte av slitdelar.
I begreppet “Verkstadsgenomgång” menas den utökade årliga kontrollen som innefattar omladdning och provtryckning av handbrandsläckare.
För vätskesläckare är intervallet 5 år och för pulver- samt kolsyresläckare är intervallet 10 år.

Egenkontroll av brandskydd
En egenkontroll ska utförs löpande av innehavaren enligt lagen om skydd mot olyckor.
Intervall mellan kontrollerna beror på risker och vilken typ av verksamhet som ni har. Månadsvis eller kvartalsvis är vanligaste intervallet.
Vi kan utföra även dessa kontroller om ni inte har möjlighet eller utbilda er personal att utföra dessa SBA-kontroller

Vid egenkontroll i ert SBA (systematiskt brandskyddsarbete) skall följande säkerställas:

 • Att handbrandsläckaren är placerad synlig på avsedd plats
 • Att handbrandsläckaren inte är blockerad
 • Att handbrandsläckarens instruktion är vänd utåt och läsbar
 • Att handbrandsläckaren inte har några yttre synliga skador
 • Att manometern visar rätt tryck
 • Att handbrandsläckaren är plomberad

Service och underhåll av övrig brandskyddsutrustning
Brandfast erbjuder kontroll, service och underhåll på brandskyddsutrustning som exempelvis:

 • Brandsläckare
 • Brandposter
 • Rökluckor
 • Nödljus och utrymningsarmaturer
 • Första hjälpen-utrustning
 • Hjärtstartare

Kontakt:
E-post: info@brandfast.nu
Tel: 08-7554408

Fler artiklar

  0
  Varukorg
  Din varukorg är tomTillbaka till butik
   Beräkna frakt