· Uncategorized

Kurser i Heta Arbeten, brandskydd och HLR!

Brandfast erbjuder utbildningar i första hjälpen och brandskydd.
Det viktigaste i en nödsituation är att våga agera och vara trygg med hur man ska göra.

Därför är våra kurser roliga, tydliga, lätta att ta till sig och fyllda med nyttig träning!
Alla kan lära sig att rädda liv eller släcka en brand!

Henrik Wahlström / brandfast.nu