Brandvakt vid heta arbeten

Vem bestämmer om det ska finnas brandvakt? Måste man ha efterbevakning? Vem betalar för brandvakten? Vi reder ut begreppen!

När behövs brandvakt vid heta arbeten?

Säkerhetsregel 2 handlar om brandvakt:
Brandvakt ska utses och finnas på arbetsplatsen (detta ska ses som huvudregel) – även under arbetsrast – under den tid som de heta arbetena utförs och under den efterbevakningstid – minst en timme – eller annan tid som den tillståndsansvarige angett i tillståndet.
Brandvakten får inte lämna arbetsplatsen förrän faran för brand upphört.
Brandvakt krävs inte när den tillståndsansvarige bedömer att det är uppenbart att arbetet kan utföras med samma säkerhet utan brandvakt.

 

Vem bestämmer om det ska finnas brandvakt?
Det är den tillståndsansvarige som ska bedöma brandfaran och bestämma om det ska finnas brandvakt.
Alltså beställaren eller av denne utsedd tillståndsansvarig.

Vem betalar för brandvakten?
Faktiskt en vanlig fråga på våra kurser. Svaret är bättre kommunikation!
Beställaren som är tillståndsansvarig gör bedömning om det ska vara tillståndsansvarig under arbetet. Kostnaden för detta måste man ha gjort upp i förväg.
Tyvärr tänker man inte alltid på detta och ibland fungerar det inte med tillstånd och tillståndsansvarig och då kanske det är svårt att kräva ersättning i efterhand.
Så kommunicera frågan om brandvakt när arbetet avtalas.

När måste man ha brandvakt?
Huvudregeln är att om det är ett brandfarligt hett arbete så ska det finnas brandvakt. Så utgå ifrån detta!
Att inte ha en brandvakt ska ses som ett undantag och detta undantag är det bara den tillståndsansvarige som får besluta om.
Undantag kan man göra om det är uppenbart att arbetet kan utföras med samma säkerhet även utan brandvakt.
Alltså att hetarbetaren själv har faran framför sig, utan risk för spridning utanför synfältet, och kan släcka eventuell brand själv.
Vid minsta osäkerhet är det bättre att tillämpa brandvakt.

Måste man ha efterbevakning?
Ja!
Även om tillståndsansvarig beslutat att det inte behövs brandvakt under själva arbetet så måste det alltid vara efterbevakning.
Minsta tiden för efterbevakning är 1 timme men den tillståndsansvarige kan efter bedömning sätta längre tid.
För efterbevakning ska det anges vilken eller vilka som bevakar. Personen måste ha certifikat. Både hetarbetaren, brandvakt, tillståndsansvarig kan vara efterbevakare.

Vem kan vara brandvakt?
För att vara brandvakt vid heta arbeten ska du ha ett giltigt certifikat.

Annan formulering i Brandfasts tillståndslista
I vår egen tillståndslista har vi tydliggjort säkerhetsregel 2 eftersom vi tycker den varit lite för otydlig innan.
Den lyder så här:

2a.
Bevakning under arbetet är ordnad genom behörig brandvakt
Brandvakt/vakternas namn: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Alternativt: Tillståndsansvarig bedömer att brandvakt uppenbart inte behövs under arbetet.
2b.
Efterbevakning (obligatoriskt) är ordnad genom behörig person.
En timme (minst) Annan längre tid: ……………………………………………………………
Efterbevakning, namn:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vilka åldergränser gäller för att få vara brandvakt vid heta arbeten?
Minst 18 år. Ett undantag finns för lantbruk där lantbrukarens barn kan vara brandvakt från och med att barnet fyllt 15 år. Arbetsmiljölagen beskriver farliga arbeten och vilka åldersgränser som gäller. Lämpligheten i att sätta unga personer på ett så ansvarsfyllt uppdrag som brandvakt bör noga beaktas.

Certifiera dig!

Välkommen till våra Heta Arbeten® kurser. Vi har några av Sveriges bästa kursledare och du får certifikatet direkt på kursen.

Läs om Heta Arbeten® kurser