expand-more chevron-right facebook-black instagram-black linkedin-black cart arrow-right2 location users checkmark calendar phone envelop cross home3 download search
Brandvakt

Brandvakt vid heta arbeten

Vem bestämmer om det ska finnas brandvakt? Måste man ha efterbevakning? Vem betalar för brandvakten? Vi reder ut begreppen!

När behövs brandvakt vid brandfarliga heta arbeten?

Säkerhetsregel 3 i försäkringsvillkoren – Brandvakt och efterbevakning

(Hämtat från regelverket SBF 506:1 som gäller från januari 2023)

“Brandvakt ska utses och finnas på arbetsplatsen under den tid som brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats utförs, även under arbetsrast. Brandvakten får inte lämna arbetsplatsen förrän faran för brand har upphört.
Undantagsvis krävs ingen brandvakt om den tillståndsansvarige bedömer att det är uppenbart att arbetet kan utföras med samma säkerhet utan brandvakt. När arbetet är slutfört ska arbetsplatsen efterbevakas under minst en timme eller en längre tid som den tillståndsansvarige angett i tillståndet.
Efterbevakning kan genomföras av annan person, som innehar personcertifikat enligt SBF 2022, än den som utsetts som brandvakt. Annan utsedd person ska vara namngiven vid riskbedömning och tillståndsgivning för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats.
Efterbevakning ska alltid utföras, även om bedömningen gjorts att brandvakt inte behövs under arbetet.”
Kommentar:
Termografering med en värmekamera kan vara ett bra hjälpmedel under och efter arbetet för
att upptäcka brandrisker.

Frågor och svar om brandvakt

Vem bestämmer om det ska finnas brandvakt?

Det är den tillståndsansvarige som ska bedöma brandfaran och bestämma om det ska finnas brandvakt.
Alltså beställaren eller av denne utsedd tillståndsansvarig.

Vad krävs för att vara brandvakt vid brandfarliga heta arbeten?

Den som ska vara brandvakt vid brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats, där det finns en brandrisk, måste ha giltigt certifikat för brandfarliga heta arbeten. Detta innebär certifikat från SVEBRA eller likvärdigt.

Kan en brandman vara brandvakt?

För att vara brandvakt vid heta arbeten ska du ha ett giltigt certifikat för brandfarliga heta arbeten, det gäller även brandmän.

Vilken utbildning krävs för att vara brandvakt?

Certifikat för att vara brandvakt får man när man går utbildningen brandfarliga heta arbeten.
Från SBF 506:1 “Den som är tillståndsanvarig, utförare eller brandvakt vid brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats ska ha ett giltigt personcertifikat utfärdat av en konceptägare enligt SBF 2022.”

Vem betalar för brandvakten?

Beställaren ska först utse tillståndsansvarig. Vi tillståndsgivning är det sen den tillståndsansvarige som gör bedömning om det ska vara brandvakt under arbetet. Kostnaden för detta måste man ha gjort upp i förväg, eftersom det tillkommer kostnader som kan vara svårt att avgöra i förväg.
Tyvärr tänker man inte alltid på detta och ibland fungerar det inte med tillstånd och tillståndsansvarig och då kanske det är svårt att kräva ersättning i efterhand.
Så kommunicera frågan om brandvakt och ersättning när arbetet avtalas.

När måste man ha brandvakt?

Huvudregeln är att om det är ett brandfarligt hett arbete så ska det finnas brandvakt. Så utgå ifrån detta!
Att inte ha en brandvakt ska ses som ett undantag och detta undantag är det bara den tillståndsansvarige som får besluta om.
Undantag kan man göra om det är uppenbart att arbetet kan utföras med samma säkerhet även utan brandvakt.
Alltså att hetarbetaren själv har faran framför sig, utan risk för spridning utanför synfältet, och kan släcka eventuell brand själv.
Vid minsta osäkerhet är det bättre att tillämpa brandvakt.

Måste man ha efterbevakning?

Ja!
Även om tillståndsansvarig beslutat att det inte behövs brandvakt under själva arbetet så måste det alltid vara efterbevakning.
Minsta tiden för efterbevakning är 1 timme men den tillståndsansvarige kan efter bedömning sätta längre tid.
För efterbevakning ska det anges vilken eller vilka som bevakar. Personen måste ha certifikat för brandfarliga heta arbeten. Både hetarbetaren, brandvakt, tillståndsansvarig kan vara efterbevakare.

Formulering i tillståndslista om brandvakt

 • Finns behov av brandvakt/er? ((Brandvakt krävs ej om det är uppenbart att arbetet kan utföras med samma säkerhet utan brandvakt).
 • Är obligatorisk efterbevakning ordnad med person som har ett giltigt personcertifikat? Ange timmar (minst 1 tim.): ………..

Vilka åldersgränser gäller för att få vara brandvakt vid brandfarliga heta arbeten?

Minst 18 år. Ett undantag finns för lantbruk där lantbrukarens barn kan vara brandvakt från och med att barnet fyllt 15 år. Arbetsmiljölagen beskriver farliga arbeten och vilka åldersgränser som gäller. Lämpligheten i att sätta unga personer på ett så ansvarsfyllt uppdrag som brandvakt bör noga beaktas.

Certifiera dig i brandfarliga heta arbeten!

Välkommen till våra kurser. Vi har några av Sveriges bästa kursledare och du får certifikatet direkt på kursen.

Läs om brandfarliga heta arbeten kurser här

Fler artiklar

  0
  Varukorg
  Din varukorg är tomTillbaka till butik
   Beräkna frakt