expand-more chevron-right facebook-black instagram-black linkedin-black cart arrow-right2 location users checkmark calendar phone envelop cross home3 download search
hjärtinfarkt

Skillnad mellan hjärtstopp och hjärtinfarkt - Två allvarliga medicinska tillstånd som ofta förväxlas

Är hjärtstopp och hjärtinfarkt samma sak?

Nej, hjärtstopp och hjärtinfarkt är inte samma sak. På ett enkelt sätt förklarar vi skillnad mellan hjärtstopp och hjärtinfarkt. Två allvarliga medicinska tillstånd som ofta förväxlas, men de är väsentligt olika vad gäller orsaker, symtom och behandling.

Bakgrund

Hjärtinfarkt är en folkhälsosjukdom där ca en person varje kvart drabbas. Det är ca 32.000 personer varje år i Sverige. Hjärtstopp sker inte lika ofta men det, till skillnad från hjärtfinarkt, leder oftast till döden. Ca 6000 personer utanför sjukhus drabbas av hjärtstopp varje år och endast 11% överlever. Om HLR påbörjas inom de första kritiska minuterna och en hjärtstartare kopplas upp inom 180 sekunder ökar chansen att överleva med 75%.

Denna artikel kommer att förklara skillnaderna mellan hjärtstopp och hjärtinfarkt, beskriva symtom på båda tillstånden, och ge råd om hur man agerar som första hjälpare.

vad är hjärtstopp?

Vad är hjärtstopp?

Hjärtstopp uppstår när hjärtat plötsligt slutar slå, vilket leder till att blodet slutar pumpas runt i kroppen. Detta är en akut nödsituation som kräver omedelbar behandling för att förhindra dödsfall.

Definition

Symtom på hjärtstopp

Vid plötsligt hjärtstopp blir personen medvetslös inom 15 sekunder och personen förbli okontaktbar utan normal andning.

 • Plötsligt kollaps
 • Krampanfall
 • Medvetslös
 • Ingen andning eller endast flämtande andning.
skillnad mellan hjärtstopp och hjärtinfarkt

Gör så här vid hjärtstopp

 1. Kontrollera medvetande och andning: Om personen inte svarar och inte andas normalt, ring 112 omedelbart.
 2. Starta HLR omedelbart: Börja med 30 bröstkompressioner följt av 2 inblåsningar. Fortsätt detta tills medicinsk hjälp anländer eller en defibrillator/hjärtstartare är tillgänglig.
 3. Använd en hjärtstartare (AED) om tillgänglig: Följ anvisningarna på enheten noggrant.

Läs mer om hjärtstopp här

Vad är hjärtinfarkt?

Definition

Hjärtinfarkt, även känd som hjärtattack, uppstår när blodflödet till en del av hjärtmuskeln blockeras, oftast av en blodpropp. Om inte blodflödet återställs snabbt, kan den delen av hjärtmuskeln dö på grund av brist på syre.

Symtom på hjärtinfarkt

Hjärtinfarkt har flera vanliga symtom, inklusive:

 • Intensiv och ihållande smärta eller obehag i bröstet
 • Utstrålningar till armen, axeln, halsen, käken eller ryggen.
 • Andfåddhet eller andningssvårigheter.
 • Kallsvettning.
 • Illamående, kräkningar eller yrsel.
 • Ovanlig trötthet.
 • Ångest eller en känsla av obehag.
 hjärtinfarkt symtom

Gör så här vid hjärtinfarkt

 1. Ring 112 omedelbart: Tveka inte att söka medicinsk hjälp.
 2. Hjärtläge: Placera personen i hjärtläge på golvet för att minska trycket på hjärta och lungor
 3. Medicin: Om personen har haft hjärtinfarkt tidigare bör hen ha Nitroglycerin med sig. Hjälp hen att ta sin medicin.
 4. Ge acetylsalicylsyra (ASA) om tillgängligt: Om personen inte har medicin och inte är allergisk, kan man ge en låg dos ASA (150-300 mg) för att hjälpa till att förhindra ytterligare blodproppar.
 5. Skapa trygghet: Håll dig och knäpp upp åtsittande kläder för att det ska bli enklare för personen att andas.
 6. Ställ frågor: Fråga personen hur smärtan upplevs, hur länge personen har känt smärtan och om den har känt liknande vid tidigare tillfälle.
 7. Övervaka andning och medvetande: Var beredd att börja hjärt-lungräddning (HLR) om personen blir medvetslös.

Läs mer om hjärtinfarkt här

Skillnad mellan hjärtstopp och hjärtinfarkt

EgenskapHjärtstoppHjärtinfarkt
OrsakElektriska problem som stoppar hjärtat Blockerad blodtillförsel till hjärtat
SymtomPlötsligt kollaps, ingen normal andning Bröstsmärta, andnöd, illamående
BehandlingHLR, defibrillering och kirurgiKirurgi och medicinsk behandling
PrognosMycket allvarlig, kräver omedelbar åtgärd. Ca 11% överleverVarierar, men oftast överlevnad med snabb behandling

Första hjälpen vid hjärtinfarkt och hjärtstopp

hjärtinfarkt gör så här
Hjärtstopp så här gör man HLR

Första hjälpen hjärtinfarkt

 1. Larma 112 direkt.
 2. Håll personen lugn och sittande. i hjärtläge
 3. Ge medicin (Nitroglycerin) alt. ASA 150-300 mg
 4. Övervaka tills hjälp anländer.

Första hjälpen hjärtstopp

 1. Kontrollera medvetande och andning.
 2. Ring 112 omedelbart.
 3. Starta HLR: 30 kompressioner och 2 inblåsningar.
 4. Använd en AED om tillgänglig.

Sammanfattning – skillnad mellan hjärtstopp och hjärtinfarkt

Att förstå skillnad mellan hjärtstopp och hjärtinfarkt är avgörande för att kunna agera korrekt i en nödsituation. Hjärtinfarkt innebär en blockering i hjärtats blodtillförsel och kan ha varningssymtom, medan hjärtstopp innebär ett plötsligt stopp av hjärtats funktion och kräver omedelbar HLR och defibrillering. Genom att vara medveten om symtomen och veta hur man agerar kan du potentiellt rädda liv.

Nationell strategi för plötsligt hjärtstopp


Frågor och svar

Är det skillnad på hjärtattack och hjärtinfarkt?

Nej, hjärtattack och hjärtinfarkt är två termer för samma tillstånd. Hjärtinfarkt är den medicinska termen för vad som i vardagligt tal ofta kallas hjärtattack. Båda refererar till en situation där blodflödet till hjärtmuskeln blockeras, vilket kan leda till skada på hjärtmuskeln om det inte behandlas snabbt.

Vad är skillnaden mellan hjärtsvikt och hjärtinfarkt?

 • Hjärtsvikt: Är ett kroniskt tillstånd där hjärtat inte kan pumpa blodet effektivt nog för att möta kroppens behov. Detta kan utvecklas gradvis och beror ofta på långvariga hjärtsjukdomar, inklusive tidigare hjärtinfarkter.
 • Hjärtinfarkt: Är en akut händelse där blodflödet till en del av hjärtmuskeln plötsligt blockeras, vilket kan orsaka omedelbar skada på hjärtmuskeln. En hjärtinfarkt kan leda till hjärtsvikt om hjärtskadan är omfattande.

Vad händer vid ett hjärtstopp?

Vid ett hjärtstopp slutar hjärtat plötsligt att slå, vilket gör att blodflödet till hjärnan och resten av kroppen stannar. Detta leder snabbt till medvetslöshet och andningsstopp. Utan omedelbar behandling, såsom hjärt-lungräddning (HLR) och defibrillering, kan hjärtstopp leda till döden inom några minuter. Snabb insats är avgörande för att öka chanserna till överlevnad och minimera hjärnskador.

I vilken ordning gör man HLR?

 1. Kompressioner: Starta med 30 bröstkompressioner. Lägg händerna mitt på bröstet och tryck ner ungefär 5-6 cm djupt med en hastighet av cirka 100-120 kompressioner per minut.
 2. Inblåsningar: Ge två inblåsningar. Böj bak huvudet och täpp igen näsa. Blås in luft i munnen tills du ser bröstkorgen höja sig.

Varför 30 kompressioner 2 inblåsningar?

Förhållandet 30 kompressioner och 2 inblåsningar är utformat för att optimera blodflödet och syretillförseln till kroppens vitala organ, särskilt hjärnan och hjärtat. Riktlinjerna är framtagen av det internationella HLR-rådet ERC (European resusicitation council). Var femte år revideras riktlinjerna.

Vilken låt ska man tänka på vid HLR?

Låten “Stayin’ Alive” av Bee Gees har en takt på 104 BPM, vilket är den rekommenderade hastigheten för bröstkompressioner (100-120). Att tänka på den här låten kan hjälpa dig att hålla rätt takt. Här kommer Pippi Långstrump är också en låt många associerar till vid speciellt barn-HLR. Låten har 107 BPM.

Vilka är de tre viktigaste stegen i HLR?

 1. Ring 112: Om du ser någon kollapsa och inte andas normalt, ring genast 112 för att få hjälp.
 2. Starta bröstkompressioner: Börja med bröstkompressioner omedelbart. Tryck hårt och snabbt mitt på bröstet.
 3. Ge inblåsningar: Efter 30 kompressioner, ge två inblåsningar för att tillföra syre till lungorna.
  Fortsätt med 30 kompressioner och 2 inblåsningar tills hjälp anländer eller personen börjar andas själv.

Varför får man plötsligt hjärtstopp?

Plötsligt hjärtstopp uppstår när hjärtat plötsligt slutar slå på grund av ett elektriskt problem i hjärtat. Här är några vanliga orsaker till plötsligt hjärtstopp:

1. Arytmier (hjärtrytmrubbningar)

Den vanligaste orsaken till plötsligt hjärtstopp är en allvarlig arytmi, särskilt ventrikelflimmer (VF). VF är en kaotisk och oregelbunden hjärtrytm som gör att hjärtat inte kan pumpa blod effektivt. Ventrikeltakykardi (VT), en snabb hjärtrytm som kan leda till VF, är också en vanlig orsak.

2. Hjärtinfarkt

En hjärtinfarkt kan skada hjärtmuskeln och leda till elektriska problem i hjärtat, vilket kan utlösa hjärtstopp. När en del av hjärtmuskeln skadas av en infarkt kan det skapa en instabil elektrisk miljö som leder till arytmier.

3. Kardiomyopati

Kardiomyopati är en sjukdom i hjärtmuskeln som kan göra den förstorad, förtjockad eller stel, vilket kan störa hjärtats elektriska system och leda till hjärtstopp.

4. Medfödda hjärtfel

Personer med medfödda hjärtfel (hjärtfel som finns vid födseln) kan ha en ökad risk för plötsligt hjärtstopp på grund av strukturella eller elektriska problem i hjärtat.

5. Hjärtinflammation (myokardit)

Inflammation i hjärtmuskeln kan påverka hjärtats elektriska system och leda till hjärtstopp.

6. Elektrolytobalanser

Obalanser i elektrolyter som kalium, kalcium och magnesium kan påverka hjärtats elektriska funktion och orsaka arytmier.

7. Läkemedel och droger

Vissa läkemedel och illegala droger kan påverka hjärtats elektriska system och öka risken för plötsligt hjärtstopp.

8. Allvarlig trauma eller skada

Stora skador, särskilt på bröstkorgen, kan orsaka hjärtstopp genom direkt påverkan på hjärtat eller genom att störa dess elektriska system.

9. Genetiska tillstånd

Vissa genetiska tillstånd, som långt QT-syndrom och Brugada syndrom, påverkar hjärtats elektriska system och kan öka risken för plötsligt hjärtstopp.

10. Plötslig oförklarad död

I vissa fall kan plötsligt hjärtstopp uppstå utan någon uppenbar orsak, även efter en noggrann medicinsk undersökning. Detta kan bero på oupptäckta eller subtila hjärtproblem.

Fler artiklar

  0
  Varukorg
  Din varukorg är tomTillbaka till butik
   Beräkna frakt