hjärtinfarkt

Hjärtinfarkt - symtom och åtgärd

Hjärtinfarkt är en av de ledande dödsorsakerna i världen och den vanligaste orsaken till hjärtstopp i Sverige. Förloppet kan vara snabbt, vilket gör det avgörande att agera direkt.

Den vanligaste orsaken till hjärtstopp

Den vanligaste orsaken till hjärtstopp i Sverige. När en del av hjärtmuskeln inte får tillräckligt med syre, oftast på grund av ett blockage i en av kranskärlarterierna, kan den drabbade vävnaden skadas eller dö. Förloppet kan vara snabbt, vilket gör det avgörande att agera direkt. Genom att ha kunskap om HLR (hjärt-lungräddning) och första hjälpen kan du vara den viktiga länken mellan en livsfarlig situation och chansen till överlevnad.

Hjärtinfarkt

Vad händer vid en hjärtinfarkt?

När blodflödet till en del av hjärtat blockeras kan det orsaka att hjärtmuskeln börjar brytas ned. Detta leder till intensiv smärta, tryck i bröstet, andfåddhet, svettningar och andra symtom. Om hjärtinfarkten inte behandlas kan den leda till hjärtstopp, vilket är en akut medicinsk nödsituation.

Hjärtinfarkt kvinnor

Hur vet man att man har en hjärtinfarkt?

Tecken och symptom på en hjärtinfarkt kan variera, men vanliga symtom inkluderar:

 • Intensiv och ihållande smärta eller obehag i bröstet, som kan stråla ut till armen, axeln, halsen, käken eller ryggen.
 • Andfåddhet eller andningssvårigheter.
 • Kallsvettning.
 • Illamående, kräkningar eller yrsel.
 • Ovanlig trötthet.
 • Ångest eller en känsla av obehag.

Observera att symtomen kan variera beroende på kön, ålder och andra faktorer. Hos kvinnor kan exempelvis trötthet, illamående och andfåddhet vara mer framträdande än den klassiska bröstsmärtan.

Vad ska man göra om någon drabbas av hjärtinfarkt?

 • sätt personen i ett hjärtläge
 • knäpp upp åtsittande kläder
 • skapa trygghet
 • fråga om tid för symptomdebut
 • fråga om hur smärtan upplevs
 • Larma 112
 • hjälp personen med eventuell medicin
 • Vid bröstsmärtor som inte är orsakade vid trauma rekomenderas att personen själv tar 150-300mg acetylsalicylsyra (ASA) så snart som möjligt.

Vad är det för skillnad på hjärtattack och hjärtinfarkt?

Termerna “hjärtattack” och “hjärtinfarkt” används ofta omväxlande, men de refererar i grund och botten till samma medicinska tillstånd: när blodflödet till en del av hjärtmuskeln blockeras och leder till att en del av hjärtmuskeln skadas eller dör på grund av otillräcklig syretillförsel.

Hur länge kan man gå med en hjärtinfarkt?

Tiden man kan gå med en hjärtinfarkt varierar. Vissa människor känner akuta och intensiva symptom direkt, medan andra kan ha mer dämpade eller till och med tysta hjärtinfarkter (utan uppenbara symtom). Dock är det avgörande att agera snabbt om man misstänker en hjärtinfarkt. Ju längre hjärtmuskeln är utan syre, desto större är skadan. Om man misstänker en hjärtinfarkt bör man omedelbart söka vård, eftersom snabb behandling kan minska skadan på hjärtmuskeln och öka chansen för en bättre återhämtning.

Hur stor är chansen att överleva en hjärtinfarkt?

Överlevnadsgraden för hjärtinfarkt har förbättrats avsevärt under de senaste decennierna, tack vare framsteg inom medicinsk behandling, snabbare insatser och bättre folkhälsoinsatser. Faktorer som påverkar chansen att överleva inkluderar:

 • Hur snabbt behandling erhålls.
 • Infarktens omfattning och placering.
 • Patientens allmänna hälsa.
 • Tillgång till avancerad vård.

Generellt sett, om man söker vård omedelbart och får behandling snabbt, är chansen att överleva en hjärtinfarkt relativt hög. Men det är viktigt att understryka att tidig ingripa är avgörande för bästa möjliga utfall.

Kan man stoppa en hjärtinfarkt?

Man kan inte direkt “stoppa” en hjärtinfarkt i den bemärkelsen att man kan avbryta den på egen hand när den väl har startat. Men snabb medicinsk behandling kan minska skadan på hjärtmuskeln och öka chanserna för överlevnad och återhämtning. Om du eller någon i din närhet upplever symptom på en hjärtinfarkt, bör du omedelbart kontakta 112. Behandling, såsom att återställa blodflödet genom att lösa upp eller ta bort blockeringen, bör ges så snart som möjligt.

Kan man få hjärtinfarkt av stress?

Ja, kronisk stress är en av de faktorer som kan öka risken för hjärtinfarkt. Stress kan leda till högt blodtryck, ökad hjärtfrekvens och en ökning av vissa hormoner som kan vara skadliga för hjärtat på lång sikt. Dessutom kan människor som är stressade ofta ta till osunda vanor som rökning, överdriven alkoholkonsumtion eller ohälsosam kost, vilket ytterligare kan förhöja riskerna.

Hjärtinfarkt kvinnor

Hjärtinfarkt kvinnor

Medan många kvinnor upplever bröstsmärta eller obehag, är det inte ovanligt att de har andra, mer subtila symtom. Dessa kan inkludera andfåddhet, illamående, kräkningar, ryggsmärta, käkledssmärta eller en plötslig känsla av trötthet. På grund av dessa symtom kan kvinnor ibland inte inse att de har en hjärtinfarkt, vilket kan leda till försenade diagnoser och behandlingar. Att känna igen och snabbt agera på dessa symtom kan bokstavligen vara skillnaden mellan liv och död.

HLR utbildning med första hjälpen

Även om teoretisk kunskap är värdefull, är praktisk erfarenhet oumbärlig. Genom att delta i en HLR kurs och första hjälpen får du möjligheten att öva på verkliga scenarier, lära dig de senaste teknikerna och ställa frågor till erfarna instruktörer. Det ger dig självförtroendet att agera korrekt och snabbt i en nödsituation.

HLR utbildning
HLR-kurs

Vikten av HLR

Hjärtinfarkt är som sagt den vanligaste orsaken till hjärtstopp och då kan HLR vara skillnaden mellan liv och död om någon får hjärtstopp. Genom att utföra bröstkompressioner och inblåsningar, kan du hjälpa att hålla syreflödet till hjärnan och andra vitala organ igång på den drabbade tills professionell medicinsk hjälp är på plats.