expand-more chevron-right facebook-black instagram-black linkedin-black cart arrow-right2 location users checkmark calendar phone envelop cross home3 download search
Krishantering

Förberedd för kris?

Alla organisationer behöver ha en beredskap för krishantering inom organisationen. Utbilda och öva krisorganisationen innan någonting händer.

När det som aldrig händer – händer er!

Tänk positivt men planera för en kris

Att det är viktigt att tänka positivt lärde jag mig som barn och det har varit lite av mitt motto genom livet.  Visst ska vi göra allt vi kan för att allt ska gå bra och i ärlighetens namn  är kunderna oftast nöjda, barnen på förskolan har roligt och företagets resa till något trevligt ställe går nästan precis som det är planerat. Om det inte går riktigt som det är planerat så går i alla fall tillräckligt bra och utan behov av att ta fram krisplanen. Men vad gör vi när det inte går tillräckligt bra?

Det är viktigt att inte glömma bort att ta oss tid att reflektera och fundera över hur vi ska agera när allt “går åt pipsvängen” som Astrid Lindgren skrev boken Ronja Rövardotter. Alla organisationer ska enligt AFS 199:7 ha  beredskap för hur man ska agera i en krissituation. Vad som är en krissituation och vilken beredskap som behövs skiftar från verksamhet till verksamhet och en bra start är att fundera över vad som kan hända hos just er. I Brandfast krishanteringsutbildning brukar vi tillsammans göra en kartläggning och riskanalys över verksamhetens mest troliga risker. Man kan såklart inte förutse allt men väldigt mycket…

Vem gör vad vid en svår situation? Har ni en krisplan?

Att ha en förutbestämd organisation för hur vi ska arbeta vid en krissituation gör att vi snabbt kan komma igång med arbetet. Snabbheten att komma igång är en framgångsfaktor både när det gäller hur bra vi löser situationen och hur omvärlden bedömer vårt arbete. Några av rollerna som behövs i krisgruppen är t ex krisledaren, en loggförare (sekreterare) och en kommunikationsansvarig. Tänk också på att varje roll bör ha en ersättare för att ni ska var mindre sårbara om någon person inte är på hemmaplan eller av någon annan anledning inte kan deltaga i arbetet. Utbilda och öva krisgruppen så att alla har samma förutsättningar och kunskap om vad arbetet innebär. Det är viktigt att samla krisgruppen några gånger per år för samtal, uppdatering och övning. Vi hjälper gärna till med övningar och coachning.

Krismanualen är ett viktigt verktyg

Samla den information och de rutiner och checklistor som krisgruppen behöver ha i sitt arbete i en tydlig krishanteringsplan, manual. Håll den kortfattade och uppdaterad. Vi hjälper er gärna med riskanalys och att ta fram en anpassad krismanual digitalt eller i pappersformat.

Fem snabba tips för er krisberedskap

 1. Gör en riskinventering så vet ni bättre vilka risker som ni kan drabbas av.
 2. Bestäm hur krisgruppen ska organiseras och vilka som ska vara med.
 3. Utbilda och öva
 4. Sammanställ en krismanual, krisplan och håll den uppdaterad
 5. Tänk efter före det händer…

 

Behöver ni utbilda er krisgrupp?

Läs mer om vår utbildning i krishantering för företag

Fler artiklar

  0
  Varukorg
  Din varukorg är tomTillbaka till butik
   Beräkna frakt