expand-more chevron-right facebook-black instagram-black linkedin-black cart arrow-right2 location users checkmark calendar phone envelop cross home3 download search
Kvartsdamm

Byggutbildning och arbetsmiljö

Webbutbildning, öppna kurser eller på plats hos er i Stockholm, Uppsala, Västerås och Göteborg

Behöver du kompetens för krishantering eller praktiska utbildningar såsom liftutbildning, arbete på väg och ställning? Läs mer om våra utbildningar i arbetsmiljö!

Vi har över 2000 omdömen!

Alla kurser inom byggutbildning, arbetsmiljö och krishantering

Utbildning krishantering företag

Krishantering företag

Har ni tillräcklig beredskap och rutiner för att hantera en kris på er arbetsplats? Vi hjälper er!

Utbildning Hot och våld

Utbildning om hur ni kan förebygga och hantera hot och våld i er verksamhet.

Bättre arbetsmiljö BAM

Utbildning som ger verktyg för en bättre arbetsmiljö och samverkan på arbetsplatsen.

Fallskyddsutbildning

Digital kurs i fallskydd för dig som arbetar på höjder över 2 meter.

Liftutbildning

Kurs för dig som planerar, leder eller arbetar med liftar eller mobila arbetsplattformar.

ADR 1.3

Webbutbildning för dig som arbetar med transport av farligt gods på väg.

Ställningsutbildning 2-9 m

Allmän ställningsutbildning ger kunskaper om säkerhetskrav regler vid uppbyggnad.

Utbildning säkra lyft

Onlinekurs för dig som arbetar som kranförare, signalman eller lastkopplare.

Utbildning kvartsdamm

Utbildning kvartsdamm

Kurs online för dig som leder eller arbetar med material med hög halt av kvarts.

Utbildning vibrationer

Onlinekurs för dig som arbetar med maskiner eller i miljöer med mycket vibration.

Utbildning buller

Webbaserad kurs för dig som arbetar i miljöer med buller. Lär dig om risker och säkra rutiner.

Utbildning härdplast

Onlinekurs om riskbedömning och korrekt hantering av härdplast.

Truckutbildning A+B

Kurs för som ger behörighet för att köra truck i klass A och klass B.

Traversutbildning

Kurs för dig som arbetar med travers, telfrar eller andra typer av lyftredskap.

Arbete på väg: Steg 1

Onlinekurs för dig som arbetar på eller vid vägen. Regler, krav, risker och skyddsutrustning.

Utbildning hjälp på väg

Kurs för dig som arbetar på eller vid en väg, om hur du agerar vid en olycka.

Brandfast är medlemmar i SVEBRA
Brandfast är kvalitetssäkrade medlemmar i SVEBRA
Brandfast ID06 komtpetensdatabas
Brandfast är ackrediterad kompetensregistrator i ID06 databas
    0
    Varukorg
    Din varukorg är tomTillbaka till butik
      Beräkna frakt