brandkurs förskola

Gå en brandutbildning med kvalitet!

Vi erbjuder brandutbildningar i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Västerås och i större delen av landet

Våra erfarna och mycket uppskattade instruktörer anpassar alltid brandkursen och brandövningen till er verksamhet och bransch

Våra kurser inom brandskydd innehåller både humor och allvar och anpassas alltid efter er bransch och er verksamhet. Er personal får med en brandskyddsutbildning kunskap om hur man förebygger en brand och hur man agerar om olyckan är framme.

Nedan ser du våra öppna kurstillfällen för kurserna Föreståndare brandfarlig vara, Anläggningsskötare brandlarm och SBA Brandskyddsansvarig/kontrollant. Välkommen att boka din plats.

Alla brandutbildningar

Brandfarliga heta arbeten kurs

Brandfarliga heta arbeten

Kurs som ger certifikat för heta arbeten via SVEBRA. Enligt säkerhetsreglerna SBF 506.

Brandutbildning för personalen

Populär kurs som innefattar både grundläggande brandkunskap och praktisk övning.

kurs brandlarm

Anläggningsskötare brandlarm

Kurs för den som ansvarar för det automatiska brandlarmet. Enligt SBF 110:8.

Föreståndare brandfarlig vara

Utbildning för den som ansvarar för hanteringen av brandfarliga och explosiva varor.

kurs för brandskyddsansvarig

SBA Brandskyddsansvarig

Kurs för den som ansvarar för och leder det systematiska brandskyddsarbetet.

kurs för kontrollant av brandskydd

SBA Brandskyddskontrollant

Kurs för den som ansvarar för det automatiska brandlarmet. Enligt SBF 110:8.

Utrymningsledare

Utbildning för utrymningsledare som ger kunskap och verktyg för en säker utrymning.

övning utrymning

Utrymningsövning

Öva utrymning i era lokaler tillsammans med dina kollegor. Vet alla vad som gäller?

övning med brandsläckare

Praktisk släckövning

Praktisk övning på hantering av brandsläckare, eller släckövning för brandfarliga heta arbeten.

Brandutbildning förskola

Anpassad kurs om brandskydd för personal på förskola. Även praktisk scenarieövning.

Brandutbildning hotell

Kurs som är anpassad för personal inom hotell och konferens. Med praktisk övning!

Brandutbildning butik

Anpassad brandkurs för butikspersonal. Möjlighet till brandövning i egen lokal.

Brandutbildning litium

Kurs om riskhantering kring litiumbatterier och hur man kan släcka bränder i dessa.

onlinekurs brandutbildning

Grundläggande brandskydd

Onlinekurs för personal som ger ökad förståelse för det grundläggande brandskyddet.

Skog och entreprenad

Anpassad kurs i brandsäkerhet för dig som arbetar inom skog och entreprenad.

Brandfast är medlemmar i SVEBRA
Brandfast är medlem och kvalitetssäkrad av SVEBRA
Brandfast ID06 komtpetensdatabas
Brandfast är ackrediterad registrator i ID06 kompetensdatabas