Kategorier

Pulveraggregat

Pulveraggregat är en mobil pulversläckare monterad på vagn. Släckaggregat för användning där det finns ett behov av stor och rörlig brandbekämpning.

Pulveraggregat

Vid risk för snabba brandförlopp kan ettpulverkaggregat vara lämpligt.
Jämfört med en standard brandsläckare ger släckaggregatet både en effektivare släckinsats och en längre släcktid.

De används framför allt inom industrin vid brandfarliga processer. Ett annat användningsområde är lager, flygplatser, garage och andra platser med risk för större mängder läckande brandfarlig vara