Kategorier

Pulveraggregat

Pulveraggregat är en mobil pulversläckare monterad på vagn. Släckaggregat för användning där det finns ett behov av stor och rörlig brandbekämpning.