Kategorier

DefiSign Hjärtstartare

Defisign hjärtstartare är både användarvänlig och pålitlig, vilket gör den till ett ultimat verktyg i en situation där någon drabbats av plötsligt hjärtstopp. Hos oss hittar du det senaste från DefiSign, lämpat för olika typer av nödsituationer.

Alla defisign hjärtstartare

Livsviktiga funktioner

Desifign hjärtstartare är utformad för att rädda liv i akuta situationer där personer drabbas av plötsligt hjärtstopp. Startaren har många värdefulla funktioner som gör den perfekt lämpad i ett nödläge. Några av de viktigaste funktionerna är följande:

  1. Självtestfunktion: Hjärtstartaren är utrustad med en självtestfunktion som regelbundet kontrollerar enhetens batteri och elektroder. Detta säkerställer att enheten alltid fungerar korrekt. Genom funktionen skapas en extra trygghet i att enheten alltid är redo att användas om en nödsituation uppstår.
  2. Användarvänlig design: DefiSign hjärtstartare är utformad för att vara lätt att använda i en nödsituation, även för personer som aldrig tidigare har använt en hjärtstartare. Startaren är utrustad med tydliga och enkla instruktioner som hjälper användaren att agera snabbt och korrekt.
  3. Ljud- och visuella instruktioner: För att underlätta användningen av hjärtstartaren är den utrustad med både ljud- och visuella instruktioner. Med tydliga, direkta röstinstruktioner som startar så fort man öppnar locket och som samspelar med tydliga bilder, markerade med LED belysning, ger livräddaren tydliga instruktioner om vad som behöver göras.
  4. Smart teknologi: Startaren kan identifiera och skilja på livshotande och icke-livshotande hjärtrytmavvikelser. Detta hjälper användaren att avgöra när en chock är nödvändig för att återställa normal hjärtrytm
  5. Smidig utformning: DefiSign hjärtstartare är lätt och kompakt, vilket gör den lätt att ta med sig överallt. 
  6. Metronom: Startaren är utrustad med metronom, vilket hjälper till att ge rätt rytm för HLR (100-120bpm/min) genom en ljudsignal.
  7. Trespråkig: Att rädda liv ska vara enkelt, oavsett vem det är som använder startaren. DefiSign hjärtstartare är trespråkig, vilket gör den lämplig att hänga upp vid en station, semesterpark, internationellt kontor eller hotell. Som standard levereras hjärtstartaren med svenska, engelska och tyska men det går att välja mellan 52 olika språkkombinationer.
  8. IP55-klassad: tack vare den höga damm och vattentätheten kan startaren användas i de allra flesta miljöer.
  9. Lätthanterlig: Startaren är utrustad med en chockknapp och en språk knapp, vilket gör den väldigt enkel att använda 

Sammanfattningsvis är DefiSign hjärtstartare utformad för att vara pålitlig, användarvänlig och effektiv. Dess avancerade teknologi, självtestfunktion och enkla design gör den till en av de mest pålitliga hjärtstartarna på marknaden.

När barnet får hjärtstopp

DefiSign hjärtstartare är lämpad för alla målgrupper, såväl barn som vuxna. I miljöer där många barn vistas, som på förskolor och skolor, bör hjärtstartaren utrustas med elektroder, lämpade för barn upp till 8 år och upp till 25kg. Dessa reducerar strömstöten till barnkroppen för att hindra en för kraftig elektrisk stöt. Barnelektroder har liksom standardelektroderna en livslängd på 2,5 år. Dessa köpes separat och kan bevaras på startatens baksida. 

Motverka hjärtstopp med DefiSign hjärtstartare

Hjärtstopp innebär att hjärtat plötsligt upphör att slå. Vid en sådan situation kan en hjärtstartare vara avgörande för att förhindra att den utsatte drabbas av hjärnskador eller i värsta fall dödsfall. Startaren ger en elektrisk stöt som kan återställa hjärtrytmen och öka chanserna att rädda livet på personen. Hjärtstopp kan drabba vem som helst, var som helst och när som helst – även personer utan tidigare hjärtproblem. För att säkra sin omgivning bör det alltid finnas tillgång till en effektiv hjärtstartare. DefiSign tillverkar prisvänliga och tillförlitliga hjärtstartare som vi erbjuder 10 års garanti på. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt modell utefter dina behov.