Kategorier

Återsamlingsplats

Vid utrymning av en lokal är det viktigt med en återsamlingsplats för att konstatera att alla personer har tagit sig ut ur byggnaden. En återsamlingsplats är viktigt även för att släckningsinsatsen ska kunna börja så fort som möjligt.

Återsamlingsplats

Vid en brand kan situationen bli kritiskt på bara ett par minuter.
Rökutveckling och panik kan innebära stora risker. Att då ha en säker utrymningsplan och en återsamlingsplats är A och O för att räddningstjänsten ska kunna påbörja sin släckinsats så fort som möjligt. Vid återsamlingsplatsen bockar utrymningsledaren av alla personer som ska ha befunnit sig i lokalen och där väntar man till behörig säger att det är ok att gå från platsen.

Utrymningsplan

 

Utrymningsledare

För att skapa en effektiv utrymningsorganisation är det bra om det finns flera utrymningsledare på varje våningsplan eller avdelning.
Utrymningsledaren rustas i denna utbildning med kunskaper hur man bör agera och vilka risker man kan ta.
Utbildningen ger utrymningsledaren en trygghet för sin roll i en utrymningssituation.

Vi kan göra denna kurs helt verksamhetsanpassad utifrån era rutiner och förutsättningar.
Efter utbildningen kan vi också arrangera en utrymningsövning för att öva och utvärdera organisationen.

Läs mer om utbildning för utrymningsledare.

Utbildning för utrymningsledare

 

 

 

 

 

KOMMER SNART!