Kategorier

Återsamlingsplats

Vid utrymning av en lokal är det viktigt med en återsamlingsplats för att konstatera att alla personer har tagit sig ut ur byggnaden. En återsamlingsplats är viktigt även för att släckningsinsatsen ska kunna börja så fort som möjligt.