FÖRSTA HJÄLPEN

Här hittar du första hjälpen-tavlor, ögondusch, brännskadegel, plåster och första förband!